U proračunu i nadalje osigurana sredstva za potpore u poljoprivredi

Napisala on Uto, 08/04/2014 - 11:04,

I ove su godine u proračunu Općine Vinica planirana financijska sredstva namijenjena poticanju razvoja poljoprivrede i pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pa će se i nadalje na temelju dostavljanog zahtjeva i potrebne dokumentacije moći ostvariti pravo slijedeće potpore odnosne subvencije:

1. SUBVENCIJA OSIGURANJA USJEVA – pravo na ovu vrstu potpore u visini od 50 % premije za pojedinu kulturu mogu ostvariti poljoprivrednici  s prebivalištem na području naše općine, upisani u upisnik obiteljskih  poljoprivrednih gospodarstava. Police osiguranja zainteresirani  mogu već sada   zaključiti u osiguravajućim kućama koje se bave osiguranjem usjeva, a koje sa Općinom Vinica imaju zaključen ugovor. Za ostvarivanje prava  na subvenciju osiguranja potrebno je predočiti iskaznicu OPG-a, popis parcela s kulturama iz upisnika ili posjedovni list  te  potvrdu Općine Vinica o podmirenim obvezama.Potrebno je naglasiti kako se ova vrsta  subvenvcije  može koristiti za maksimalnu površinu  od 20 ha.

2. SUBVENCIJA NABAVE LOZNIH SADNICA – u iznosu od 2,00 kn po sadnici, za minimalno 50, a maksimalno 1000 sadnica

3. SUBVENCIJA ZA NABAVU VOĆNIH SADNICA u slijedećim iznosima

     - jabuke : 2,00 kn po sadnici za minimalno 50, a maksimalno 900 sadnica

     - šljive : 4,00 kn po sadnici za minimalno 50, a maksimalno 150 sadnica

     - kruške viljamovke - 6,00 kn po sadnici za minimalno 50, a maksimalno 100 sadnica

     - kruške konzumne – 4,00 kn po sadnici za minimalno 50, a maksimalno 100 sadnica

    - jagode – 0,25 kn po sadnici za minimalno 1000, a maksimalno 3000 sadnica

4. SUBVENCIJA ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – u  iznosu od 1.500,00 kn/ha

5. SUBVENCIJA OSIGURANJA STOKE - za poljoprivrednike koji se bave stočarstvom,  u visini od 50% premije osiguranja

6. JEDNOKRATNA POTPORA ZA NABAVU POTREBNE OPREME ZA PROIZVODNE OBJEKTE U POLJOPRIVREDI ILI ZA NABAVU STOKE - uiznosu od 15.000,00 kn

7. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UMJETNOG OSJEMENJIVANJA GOVEDA I SVINJA

Sve spomenute potpore mogu se ostvariti uz uvjet da je podnositelj zahtjeva upisan kao nositelj ili član Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (što dokazuje iskazbnicom OPG-a ) te da su podmirene sve obveze prema Općine Vinica.