Izlaganje Geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra uz rijeku Plitvicu u k.o. Ladanje Gornje

Napisala on Pet, 26/05/2017 - 09:05,

Pozivaju se svi zainteresirani  na javni uvid u svrhu izrade Geodetskog elaborata za evedentiranje vodnog dobra rijeke Plitvice u k.o. Gornje Ladanje kojim se određuje vanjska granica neuređenog inundacijskog područja uz lijevu i desnu obalu rijeke Plitvice od km 60+414 do km 61+125 na području k.o. Gornje Ladanje koji je izrađen prema ODLUCI broj KLASA:UP/I-325-02/16-04/34, URBROJ. 517-16-2 OD 23. studenog 2016. godine, donesene od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike ("Narodne novine", br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/11, i 14/14), na prijedlog Hrvatskih voda temeljem članka 39. stavka 1. podstavku 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16).

Naručitelj izrade parcelacijskog elaborata su HRVATSKE VODE, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220.
Na javni uvid pozivaju se nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama u katastarskoj općini Gornje Ladanje.

Uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

Javni uvid u Geodetski elaborat izrađen od tvrtke GEO-DIN d.o.o. VARAŽDIN, održat će se u četvrtak, 01.lipnja 2017. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati u prostorijama OPĆINE VINICA, Marčan, Vinička 5 , na kojem stranke mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat i dati svoju izjavu, te potpisati potrebne dokumente iz elaborata.

Popis predmetnih katastarskih čestica u k.o. Gornje Ladanje:

545, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 543/6, 543/7, 543/8, 543/9, 543/10, 543/11, 543/12, 543/13, 543/14, 549/35, 549/72, 549/36, 549/37, 549/38, 549/39, 549/40, 549/41, 549/42, 549/43, 549/44, 549/45, 549/47, 549/48, 549/49, 549/50, 549/51, 549/52, 549/53

 Općina Vinica