Prijave štete od elementarne nepogode - odron zemljišta

Napisala on Pet, 13/04/2018 - 10:04,

 

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO GRAĐANE KOD KOJIH JE NASTALA ŠTETA U VIDU ODRONA ZEMLJIŠTA, USLIJED VELIKIH KOLIČINA OBORINA U VREMENU OD 3. DO 6. TRAVNJA 2018. GODINE ,  DA    NASTALU   ŠTETU MOGU PRIJAVITI

U PROSTORIJAMA OPĆINE VINICA

OD PONEDJELJKA 16. TRAVNJA   DO 19. TRAVNJA 2018. GODINE

                                 U VREMENU  OD  8,00  DO  14,00  SATI.

PRILIKOM PRIJAVE ŠTETE POTREBNO JE PREDOČITI:

OSOBNU ISKAZNICU I OIB VLASNIKA NEKRETNINE, POSJEDOVNE LISTOVE , NA KOJIMA SU EVIDENTIRANE NEKRETNINE NA KOJIMA JE NASTALA ŠTETA OD ODRONA ZEMLJIŠTA I BROJ ŽIRO RAČUNA.

PRIJAVITELJI KOJI NEĆE POSJEDOVATI POTPUNU, NAPRIJED NAVEDENU, A OD DRŽAVNOG POVJERENSTVA PROPISANU DOKUMENTACIJU, KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV, NEĆE MOĆI PODNIJETI ZAHTJEV.

                                                                                                                                                                                                             OPĆINA VINICA