Uređenje potoka Vinica

Napisala on Čet, 26/06/2014 - 12:06,

Ovih su dana u tijeku radovi  uređenja i čišćenja viničkog potoka na dionici od Zmržjaka do Trga Matije Gupca u Vinici. Potok je produbljen i škarpiran, odstranjeno je sve granje kao i otpad koji je pronađen u potoku, a određeni dijelovi potoka u okviru zahvata obložiti će se kamenom.

Načelnik Općine Marijan Kostanjevac danas je s predstavnicima naručitelja i izvođača radova obišao gradilište .

- Potok godinama nije bio čišćen niti uređivan te će se nakon ovog zahvata omogućiti nesmetan protok voda pogotovo za vrijeme bujica, koje su učestale zadnjih nekoliko godina - rekao je tom prilikom načelnik.