Javni poziv za dodjelu novčanih potpora studentima Općine Vinica

Napisala on Pon, 15/09/2014 - 16:09,

Općina Vinica prema nalogu općinskog načelnika, gospodina Marijana Kostanjevca raspisuje javni poziv za dodjelu novčanih potpora studentima Općine Vinica.

 

Klasa:602-04/14-01/04

Urbroj:2186/011-03-14-1

Vinica,  12. rujna   2014.

 

     Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13.) Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora studentima Općine Vinica

 

  1. 1.Općina će u akademskoj godini 2014./2015.   dodjeljivati  novčane potpore  u iznosu od:

 

a)      250,00 kn mjesečno –  studentima koji studiraju na području  Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

b)      400,00 kn  mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu,  u svim ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu

 

  1. Studenti mogu ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:

-  da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica

-  da su redoviti studenti

-  da su ostvarili minimalni prosjek ocjena  od 2,5 na posljednjoj godini studija

-  da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta  ne prelaze iznos od 2,5 prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

 

     3. Kako bi ostvarili pravo na novčanu potporu studenti dostavljaju  slijedeću dokumentaciju :

-  presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika

- potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra

- potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena  (ovaj uvjet odnosi se na studente 2. i slijedećih godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)

- potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini   kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika  odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu

- broj žiro-računa na koji će se vršiti uplata potpore

 

    4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se osobno u Općinu ili poštom na adresu:

Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, zaključno do 10. listopada 2014. godine.

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                             Načelnik Općine Vinica

                                                                               Marijan Kostanjevac