Prijava projekata Ministarstvu kulture

Napisala on Sri, 24/09/2014 - 10:09,

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za slijedeću godinu. Pravo podnošenja prijava na temelju Poziva između ostalih korisnika, imale su i jedinice lokalne samouprave.

Općina Vinica jedno je od područja sa najviše spomenika kulturne baštine, a koji svi redom trebaju obnovu. Stoga je Općina Vinica ove godine Ministarstvu kulture prijavila slijedeće programe u području zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara :

1. izradu projekta statičke sanacije za kuriju Matačić – Dolanski u Vinici, u vrijednosti 87.500,00 kn

2. izvođenje radova nužne statičke sanacije ulaznog dijela te najugroženijeg dijela zidina Starog grada (Burga) Vinica vrijednosti 165.366,00 kn

3. sanaciju dijela krovišta crkve Sv. Marka Evanđelista u Marčanu ukupne vrijednosti 376.533,75 kn

Potrebno je također spomenuti da je Ministarstvo kulture prepoznalo kvalitetu i značaj projekta „Kurija Patačić –rekonstrukcija, sanacija i prenamjena u višenamjensku (javnu i poslovnu) zgradu“ te ga uvrstilo u trogodišnji program ukupne vrijednosti 800.000,00 kn koji se provodi do 2015.godine.