Prvi kilovati proizvedene električne energije u sustavu HEP-a

Napisala on Pet, 17/10/2014 - 14:10,

Nakon   postavljanja te izvršenih ispitivanja postrojenja, danas je u Vinici puštena u pogon solarna fotonaponska elektrana snage 30 kWh. Postrojenje je postavljeno na krovištu jedne od zgrada u proizvodnom kompleksu oko kurije Patačić. Ovo je već druga solarna elektrana u vlasništvu Općine Vinica obzirom da je prošle godine puštena u pogon solarna elektrana snage 10 kWh na krovu zgrade Općine u Marčani koja je već ostvarila prihod od 40.000,00 kn. Za novu je solarnu elektranu Općina također sa HROTE-om zaključila Ugovor o otkupu proizvedene električne energije po poticajnoj cijeni pa puštanjem u pogon prvi kilovati električne energije već ulaze u sustav HEP-a . Investicija izgradnje solarne fotonaponske elektrane vrijednosti je 301. 812,50 kn, a radove postavljanja je, kao i na prvoj solarnoj elektrani, izvelo varaždinsko poduzeće BT – Solar d.o.o. Spomenuta investicija će se isplatiti kroz cca 6,5 godina, a svaka daljnja proizvodnja i prodaja HEP-u biti će čisti prihod proračuna Općine Vinica.

- Osim očekivane dobiti , ovim se projektom ozbiljno pridonosi realizaciji preuzete obveze i jednom od ciljeva Strategije energetskog razvoja RH da se do 2020.godine minimalno 20 % električne energije proizvodi iz obnovljivih izvora energije - rekao je načelnik Općne Marijan Kostanjevac prilikom puštanja solarne elektrane u pogon.