JAVNA RASPRAVA

page1-img1 Ovdje možete sudjelovati u javnoj raspravi.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VINICA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020.GODINU

U skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama pozivamo zainteresiranu javnost na podnošenje mišljenja, prijedloga i sugestija na Prijedlog proračuna Općine Vinica za 2018. godinu i Projekciju Proračuna za 2019. i 2020. godinu. Mišljenje i prijedloge ili sugestije možete predati na propisanom obrascu do 25.studenog 2017.godine na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VINICA ZA 2017.GODINU TE PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018. i 2019. GODINU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama pozivamo   zainteresiranu javnost na podnošenje  mišljenja, prijedloga  i sugestija na  Prijedlog Proračuna Općine Vinica za 2017.godinu     te na  Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Vinica  za 2018. i 2019. godinu.  Svoje mišljenje, prijedloge i komentare možete dati na  propisanom obrascu do 25. studenog 2016.godine na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

Sukladno članku 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13.) radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE VINICA.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Nacrt PGO-a   mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu Općine Vinica : Marčan, Vinička 5 ili putem elektronske pošte : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   u roku od 30 dana odnosno najkasnije do 09. srpnja 2016. godine

Nacrt Plana gospodarenja otpadom  može se pregledati  i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinca, Marčan, Vinička 5, svakog radnog dana  u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.”

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

 NACRT PLANA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE VINICA


U privitku objavljujemo nacrt Plana ukupnog razvoja Općine Vinica radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi. Javna rasprava otvorena je od 19.lipnja do 19. srpnja 2016. godine  te u tom periodu možete  dostaviti  mišljenje, prijedloge ili primjedbe na propisanom obrascu.

 PLAN UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE VINICA