Održan sastanak o uređenju poljskih puteva

Napisala on Uto, 14/01/2014 - 09:01,

Na poziv načelnika jučer je u Općini Vinica održan sastanak na temu uređenja poljskih puteva, a kojem se odazvao velik broj vlasnika poljoprivrednih parcela . U uvodnom je dijelu načelnik Marijan Kostanjevac naglasio kao je stanje poljskih puteva katastrofalno te da su u Proračunu za 2014. godinu planirana financijska sredstva za   njihovo uređenje no da nema smisla trošiti sredstva poreznih obveznika na uređenje poljskih puteva tako dugo dok se ne uspostavi red. Naglasio je kako je prema službenim podacima širina poljskih puteva i do 10 m, a u naravi se ne mogu mimoići dva traktora. Putevi su izorani, na puteve se nanosi biljni otpad, a kanali uz puteve su zatrpani, pa nije omogućena odvodnja oborinskih voda, a slična je situacija i sa šumskim putevima. Prijedlog okupljenih poljoprivrednika bio je da se svake godine uredi barem nekoliko puteva, a za one koji se neće pridržavati reda načelnik je zatražio da se uvedu maksimalne novčane kazne. Na sastanku su također izabrani i predstavnici pojedinih naselja koji će pomoći načelniku prilikom trasiranja i profiliranja poljskih puteva.