Čestitka povodom Dana neovisnosti

Četvrtak, Pro 13, 2018

8. listopada prije 27 godina Hrvatski je sabor donio povijesnu Odluku o raskidu državnopravnih veza s bivšom državom čime je ostvaren stoljetni san hrvatskog naroda o suverenoj i samostalnoj državi u kakvoj danas živimo.

Koristimo priliku da iskažemo zahvalnost našim braniteljima i svima koji su u postizanje i očuvanje neovisnosti Republike Hrvatske uložili svoj rad i znanje, a posebice onima koji su za nju položili svoj život.

Uz ponos i sjećanje na sve njih, svim građanima Republike Hrvatske, a posebice stanovnicima Općine Vinica čestitamo Dan  neovisnosti!

 

                                                                      Općinsko vijeće Općine Vinica i predsjednik Marijan Mihalić

Zamjenica načelnika Mirjana Jambriško

Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac

 

Kao što je bilo najavljeno, u nedjelju je u viničkoj župnoj crkvi Sv. Marka ev. održan jedan od koncerata u sklopu 48. Varaždinskih baroknih večeri.. Ovog puta vinička publike imala je priliku slušati varaždinski vokalni ansambl Nonet Donum pod vodstvom katedralnog orguljaša Višeslava Jaklina. Na repertoaru mladih umjetnika našla su se dijela najvećih baroknih glazbenih umjetnika J.S.Bacha, G.F.Händla, Perotina, G.Allegria, G.Dufaya, T.L.de Victorie te najpoznatijeg domaćeg baroknog skladatelja Ivana Lukačića. Nakon koncerta na kratkom druženju upriličenom u Pastoralnom centru načelnik Općine Marijan Kostanjevac, u pratnji zamjenice Mirjane Jambriško i predsjednika Općinskog vijeća Marijana Mihalića zahvalio je svim članovima glazbenog ansambla naglasivši pri tom kako ova mladost predvođena maestrom Jaklinom daje svima veliku nadu u nastavak sjajne glazbene budućnosti takve vrste. Načelnik je zahvalio i ravnatelju festivala VBV maestru Bobiću te ravnatelju Koncertng ureda Varaždin što su uvrstili koncert u Vinici u program Varaždinskih baroknih večeri , kao i prečasnom  Valentu Posavcu na ustupljenom prostoru crkve za održavanje koncerta te pastoralnog centra za druženje nakon koncerta.

U slopu prijekta „DETOX- Ruralna detoksikacija upoznavanjem bogatstva kulturne baštine“ koji je podržan od od strane europske unije i financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija –Hrvatska 2014-2020 jučer je održana još jedna Etnotour radionica. Ovaj put tema radionice bile su „priče iz davnine“ odnosno priče iz viničke bogate prošlosti.

Okupljene sudionike koji su se rado uključili sa svojim pričama i saznanjima o prošlosti Vinice na početku je pozdravio načelnik Marijan Kostanjevac spomenuvši najznačajnije viničke osobe i događaje. U nastavku je tako bila dotaknuta priča o istaknutim viničkim osobama poput svećenika i znanstvenika Franje Jambrehovića, povjesničara, političara i pjesnika Nikole Istvanfya, grofova Bombelles, dobročiniteljice grofice Terezije Erdödy Raczynski, hrvatskih banova koji su stolovali u Vinici : Stjepana Lackovića, Andrije Bot de Baina, Adama i Franje Batthanya, Benka Thurocya i Ivana Draškovića, pa sve    do akademika Marka Ciglara i kniževnika Božidara Damnjanovića Benedikta.

Pričalo se i događajima vezanim upravo uz Vinicu – od prvog vozila koje je u Vinicu dovezao grof Marko Bombelles, koji je zaslužan i za prvo tenisko igrlište kao i o činjenicama kako je upravo u Vinici uveden prvi telefon, osnovane prva pošta, štedionica, čitaonica i apoteka te prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u ruralnom području.

Kao što je je rekao Miran Bojanić Morandini, direktor Turističke zajednice Varaždinske županije, na širem području nema takvog kraja koje ima toliko spomenika kulturno-povijesne baštine i takav povijesni značaj kao što to ima Vinica. Posebni gost radionice bio je g. Dragutin Slunjski, posljednji načelnik nekadašnje Općine Vinica koja je bila ukinuta 1962. godine po tadašnjem novom teritiorijalnom preustroju. Iz njegovih su priča prisutni mogli čuti što se sve  poduzimalo u ono poslijeratno siromašno doba kako bi se ljudi zadržali na ovom području i kako bi im se olakšao život , od darovanja zemljišta i izgradnje nove osnovne škole, izgradnje i otvaranja srednje škole, elektrifikacije brežnih naselja, otvaranja tvorničkih pogona kako bi se pružila mogućnost zapošljavanja osiromašenom narodu i sl. Sudionici radionice uključivali su se svaki sa svojim pričama, saznanjim a i anegdotama, a nek i i prisjećanjima te je opći zaključak bio kako je vinička prošlost nepresušan izvor informacija koje treba istraživatii, obraditi i u konačnosti objaviti prikupljenu povijesnu građu .  Nadalje , bilo je riječi i o viničkim znamenitostima koje treba brendirati i iskoristiti kao turistički proizvod poput viničkog kamena, viničkih izvora pitke vode, viničke narodne nošnje i dijalekta, pa sve do glasovitog arboretuma.

Sve u svemu bila je to jedna interesantna radionica i ugodno provedena večer na kraju koje je sve prisutne razgalio „vinički pučki piesnik“ mr. Ivan Bek pročitvaši dvije pjesme iz svoje knjige „Duša kamena“ pisane na viničkom dijalektu.

REPUBLIKA HRVATSKA
 Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
         NAČELNIK
Klasa: 602-03/18-01/01
Urbroj: 2186/011-03-18-1
Vinica, 26. rujna   2018. 

     Na temelju članka 4. Odluke o pružanju novčane potpore učenicima srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

  1. Općina Vinica će       u nastavnoj godini 2018/2019. učenicima s prebivalištem na području Općine Vinica dodjeljivati novčane potpore       u iznosu od 200,00 kn mjesečno
  2. Pravo na mjesečnu novčanu potporu mogu ostvariti učenici upisani u redovne obrazovne programe za zanimanja koja se Preporukom HZZ-a smatraju deficitarnim ( bravar, zavarivač, krojač, armirač, tapetar, limar, vozač, elektroinstalater, instalater kućnih instalacija, soboslikar, zidar, automehatroničar, fasader, konobar, tesar, monter, keramičar, stolar, pekar, kuhar, mesar, obučar, galanterist, strojobravar, CNC operater)      pod uvjetom da su oni kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području   Općine Vinica

 

 3.Uz ispunjen obrazac prijave učenici dostavljaju :

- potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa    te razreda

-  presliku osobne iskaznice kao i preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/  zakonskih skrbnika   ili uvjerenja o prebivalištu

-   broj-žiro računa na koji će isplaćivati potpora

4.Rok za podnošenje prijava je 19. listopada 2018., a mogu se dostaviti osobno ili poštom na

adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5. nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                       Marijan Kostanjevac

 

REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
         NAČELNIK
Klasa: 602-04/18-01/06
Urbroj: 2186/011-03-18-1
Vinica, 26. rujna   2018. 
 

     Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13.), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica

  1. Općina Vinica će u akademskoj godini 2018/2019.   dodjeljivati novčane

potpore u iznosu od:

  1. a)300,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije
  2. b)500,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu, u ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu
  1. Studenti će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:

- da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području  

Općine Vinica

- da su redoviti studenti

- da su ostvarili minimalni prosjek ocjena od 2,5 u prethodnoj godini studija

- da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta ne prelaze iznos od 3 prosječne mjesečne plaće

   u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

     3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu studenti uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

- presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika

- potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra

- potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (odnosi se na studente 2. i viših godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)

- potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini   kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu

- broj žiro - računa na koji će se vršiti uplata potpore

   4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 22. listopada 2018. godine, a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5.

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                      Marijan Kostanjevac

 

 

Obavijest poljoprivrednicima

Četvrtak, Pro 13, 2018

Odlukama o komunalnom redu te o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisana su pravila ponašanja na polju kojima su između ostalog obuhvaćene slijedeće mjere:

-        -  čišćenje i održavanje graba i jaraka uz poljski put te zabrana njihovog preoravanja

-        - išćenje i održavanje cijevnih propusta radi omogućavanja otjecanja oborinskih voda

-         - sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

-         - suzbijanje biljnih bolesti, štetočina i ambrozije

-         - sprečavanje širenja živica i drugog raslinja na poljske puteve

-         - zabrana nanosa poljoprivrednih ostataka (kukuriuzovine, sijena, slame i sl.) te zemlje na poljske puteve,

-         - zabrana oštećenja poljskih puteva

-         - zabrana uzurpacije poljskih puteva te zemljišta u zaštitnom pojasu

     Pošto su u punom jeku jesenski radovi molimo poljoprivrednike kao i sve vršitelje usluga da se pridržavaju mjera jer se neprimjenjivanje spomenutih mjera i postupanje suprotno odredbama navedenih odluka smatra prekršajem i kažnjava se novčanim kaznama sukladno Prekršajnom zakonu.

     Osim prekršajnog postupka i novčane kazne, svi oni poljoprivrednici , vlasnici parcela, oni koji trenutno obrađuju poljoprivredno zemljište i vršitelji usluga za koje se na terenu utvrdi da se ne pridržavaju spomenutih mjera neće moći ostvariti pravo niti na jednu potporu iz Programa potpora u poljoprivredi (subvencija osiguranja usjeva i nasada, potpora za okrupnjavanje, potpora za nabavu sadnica, potpora za umjetno osjemenjivanje, potpora za nabavu opreme za poljoprivrednu proizvodnju), kao niti na ostale općinske potpore.

                                                                                                      Načelnik Općine Vinica

                                                                                                       Marijan Kostanjevac

Održana 4.Biciklijada

Četvrtak, Pro 13, 2018

U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Varaždin   jučer je održana 4.Biciklijada na ruti ukupne duljine 36,3 km. Start Biciklijade bio je na Varaždinbregu, u ŠRC Mozdernjak, a sudionici su u etapama uz kraća zaustavljanja prošli kroz naselja Gornji Kneginec, Trnovec Bartolovečki, Varaždin, Sračinec, Novu Ves, Zelendvor i Vinicu gdje je pred zgradom Općine bio cilj. Biciklijada je održana povodom Dana  oslobođenja Grada Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije te su planiranom rutom povezana mjesta u Varaždinu i njegovoj okolici koja su imala značajnu ulogu u Domovinskom ratu i varaždinskim danima rata.

Na cilju u Vinici bicikliste su uz kraća obraćanja pozdravili Ivan Krajcer,   predsjednik UDVDR-a Klub Vinica i Marijan Kostanjevac, načelnik Općine Vinica. Za sudionike je organizirano kraće edukativno predavanje o značaju Domovinskog rata, a prisustvovali su i polaganju cvijeća i paljenju svijeća kod spomen obilježja poginulom viničkom branitelju Mladenu Kasunu.

Sve sudionike Biciklijde organizatori i domaćini pripremili su i ručak - grah s kobasicama koji je poslužen u dvorani u zgradi Općine gdje je ujedno nastavljen zabavno sportski program Biciklijade.

Biciklijadom je ujedno obilježen i Europski tjedan kretanja (European Mobility Week – EMW), posvećen održivom kretanju i mobilnosti, koji se obilježava od 16. do 22. rujna u cijeloj Europi.