Veziljska sekcija KUD-a Vinica "Fijolice" organizira prigodnu prodajnu izložbu ručnih radova i rukotvorina povodom nastupajućih uskrsnih blagdana.

Izložene radove možete razgledati u holu zgrade Općine Vinica dana 08.03.2018. godine u vremenu od 16,00 do 19,00 sati

 

Danas je u prostorijama Općine Vinica  otvorena  već  tradicionalna, 18. po redu izložba vina Vinea  2018.

Na ovogodišnjoj izložbi izloženo je i ocijenjeno ukupno 294 uzoraka vina iz Varaždinske i Međimurske županije te iz Republike Slovenije od čega su čak 254 vina osvojila odličje.

Od odlikovanih vina 49 vina dobilo je zlatnu diplomu, 153 srebrnu, 53 vina broncu i 2 vina priznanje, a šampion je vino sorte Solaris, berba 2017. upravo iz Viničkog vinogorja.

Nakon himne „Lijepa naša“ u izvođenju ŽVS Leluja okupljenima se obratio predsjednik Udruge Vinea Vinica, g. Stjepan Kovačić koji se ukratko osvrnuo na rad i djelovanje Udruge  te zahvalio svima koji su doprinijeli da se ova izložba vina održi kao i svim izlagačima koji su dali svoja vina na ocjenjivanje.

 Sve pripreme za ovu izložbu kvalitetno je odradio Organizacijski odbor ovogodišnje izložbe vina na čelu s predsjednikom g. Zvonkom Rožmarić , jednim od inicijatora osnivanja Udruge vinogradara koji je spomenuo da izložba vina u Vinici, po velikom broju zaprimljenih uzoraka svake godine, spada u konkurenciju jakih i priznatih izložbi u Republici Hrvatskoj.

Osvrt  na  zaprimljene uzorke vina dala je predsjednica Ocjenjivačke komisije gđa Marija  Kušćar čiji je zaključak da je usprkos problemima koji su zatekli vinogradare prošle godine, među kojima je posebno istaknula  klimatske promjene i bolesti, većina vinara svojim znanjem, marljivim radom i trudom uspjela proizvesti kvalitetna vina.

Općina Vinica, kao jedan od pokrovitelja i organizatora Izložbe Vina od samog početka podržava i potpomaže rad Udruge vinogradara, a prema riječima načelnika Općine g. Marijana Kostanjevca koji s ponosom ističe da su vina Viničkog vinogorja od davnina poznata kao kvalitetna, usprkos problemima s kojima se vinogradari bore pokazuju znanje i nastojanje da se brend viničkih vina nastavi. Načelnik je između ostalog čestitao svim nagrađenim vinogradarima na osvojenim odličjima i priznanjima te zahvalio svima koji su sudjelovali organizaciji Izložbe te posebno pozdravio visoke dužnosnike i uvažene goste ove izložbe kao i sve vinogradare, vinogradarke i mnogobrojne mještane koji su se okupili povodom održavanja Izložbe.

Ovogodišnja izložba vina održana je pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Varaždinske županije pa su  izložbi  prisustvovali uvaženi dužnosnici , među njima g. Anđelko Stričak,saborski zastupnik, g. Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede i osobni izaslanik ministra poljoprivrede g. Tolušića, g. Alen Runac, predsjednik Skupštine Varaždinske županije, g. Radimir Čačić, župan Varaždinske županije koji  se također obratio prisutnima na ovoj izložbi.

Sve prisutne  pozdravio je i g. Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu  poljoprivrede.

Među ostalim gostima bili su  načelnici i  prestavnici susjednih općina D. Voća, Maruševec, Vidovec, Cestica, Sračinec i Petrijanec, prečasni Valent Posavec, predsjednik Općinskog Vijeća Općine Vinica g.Marijan Mihalić, zamjenica načelnika i v.d. ravnateljica OŠ Vinica gđa Mirjana Jambriško kao i predstavnici sponzora i donatora ovogodišnje izložbe.

Cijelu izložbu, osim spomenutih ŽVS Leluja, prigodnim kulturno umjetničkim programom upotpunili su učenici osnovne škole Vinica pod vodstvom  učiteljica Gordane Kos Kolar, Marijane Majhen i Nade Sagradžija-Sikirica.

Udruga vinogradara Vinea uspješno surađuje sa SŠ Arboretum Opeka čiji su učenici pod vodstvom prof. Vesne Šipek aktivno bili uključeni u organizaciji, od sudjelovanja kod ocjenjivanja do lijepo uređenog prostora održavanja izložbe. Veziljska sekcija KUD-a Vinica i Školska zadruga Vrčeki  obogatili su Izložbu svojim  ručnim radovima i rukotvorinama  koje nisu zaobišli znatiželjni pogledi okupljenih sudionika.

Nakon službenog otvaranja i razgledavanja izložbe   okupljeni gosti  i vinogradari  izložbu imali su priliku degustirati   nagrađena vina, uz  prigodne zvuke   „Zagorskih  veseljaka“. 

Rezultati Izložbe vina "VINEA 2018"

Ponedjeljak, Srp 23, 2018

U subotu, 03.ožujka 2018. godine s početkom u 12,00 sati otvorenje je Izložbe vina "VINEA 2018" . Za ovogodišnju izložbu vina predano je 306 uzoraka vina iz Varaždinske i susjednih županija te iz Slovenije. Sva vina ocijenila je Komisija sastavljena od 7 vrsnih enologa iz Hrvatske i Slovenije, pod stručnim vodstvom g-đe Marije Kuščar, dipl.ing preh.teh. Ocjenjivačka komisija dodijelila je 49 zlatnih odličja, 153 srebrna odličja te 55 brončanih odličja i priznanja dok je nažalost bilo i nekoliko eliminiranih uzoraka.

Šampionom ovogodišnje izložbe vina proglašeno je vino SOLARIS, SUHO, BERBA 2017, sa 88 bodova, izlagača STOLNIK BRANKA iz Gornjeg Ladanja, Vladimira Nazora 60 A, dok je Šampion Izložbe vina „VINEA 2018“ iz redova članove Udruge vinogradra „Vinea“  vino CHARDONNAY, polusuho, berba 2017, 85 bodova, izlagača LOVRINI VINOGRADI, Lovrečan breg 15.

Udruga vinogradra „VINEA“ poziva sve svoje članove te sve ostale vinogradare i zainteresirane na otvorenje Izložbe koje će se održati u dvorani u zgradi Općine Vinica, Vinička 5, Marčan.

Zaslužena će priznanja  vinogradarima biti podijeljena na vinskom balu koji će se održati u subotu,  10. ožujka  s početkom u 19,00 sati, također u dvorani u zgradi Općine.

REZULTATI IZLOŽBE VINA "VINEA 2018"

ZBIRNI PRIKAZ ODLIČJA

18.IZLOŽBA VINA "VINEA 2018"

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
  Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA     
Klasa : 021-05/18-01/ 03                                                  
Urbroj: 2186/011-01-18-1
Vinica, 21. veljače 2018.                                                                    

 

         Na temelju članka 6. stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 92/17.), Općinsko vijeće Općine Vinica objavljuje
JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove
Savjeta mladih Općine Vinica
I
Savjet mladih Općine Vinica osnovan je Odlukom Općinskog vijeća kao savjetodavno tijelo Općine Vinica koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine. Savjet mladih ima 5 članova (predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana) koji se biraju za razdoblje od tri godine računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih.
II
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura dostavljenih na Javni poziv za predlaganje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Vinica.
Kandidature mogu dostaviti:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno opredijeljene za rad s mladima i za mlade
- učenička vijeća/studentski zborovi
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH
- neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 10 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine Vinica.
III
Kandidati za članove Savjeta mladih mogu biti osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina s prebivalištem ili boravištem na području Općine Vinica.
Prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih, ovlašteni predlagatelji uz člana predlažu i zamjenika za svakog kandidata.
Za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih , neformalna skupina mladih dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.
Kandidature se dostavljaju na odgovarajućim obrascima. Izjava kandidata/zamjenika o prihvaćanju kandidature (Obrazac 2) sastavni je dio prijedloga.
IV
Prijedlog kandidata mora sadržavati :
- naziv i sjedište predlagatelja
- ime, prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište
- pisani i obrazloženi prijedlog ovjeren od odgovorne osobe predlagatelja
V
Rok za podnošenje kandidatura za članove Savjeta mladih je 30 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr). Kandidature se dostavljaju na slijedeću adresu:
OPĆINA VINICA
Odbor za izbor i imenovanje
Marčan, Vinička 5
42207 VINICA
Prijedlog se podnosi putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Vinica.
VI
Po završetku roka za zaprimanje kandidatura, Odbor za izbor i imenovanje obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće i utvrđuje popis važećih kandidatura koji se objavljuju na www.vinica.hr
Općinsko vijeće Općine Vinica na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravljati će o Izvješću i popisu važećih kandidatura te tajnim glasovanjem izabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vinica.
Rezultati izbora članova i zamjenika savjeta mladih objaviti će se na www.vinica.hr.
Savjet mladih konstituirati će se u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.
 

                                                   Predsjednik Općinskog vijeća

                                              Marijan Mihalić

OBRASCI :

Proteklog vikenda Udruga Vinea „Vinica“ zaprimala je uzorke vina za ocjenjivanje, a za ovogodišnju Izložbu Vinea Vinica 2018. prijavljeno je i zaprimljeno ukupno 304 uzoraka vina. Jučer je započelo ocjenjivanje koje se održava u prostorijama Općine Vinica, a Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje sastavljeno je od 7 istaknutih enologa na čelu sa predsjednicom povjerenstva gospođom Marijom Kuščar, dipl. ing. preh. teh. U ocjenjivanje su i ove godine uključeni učenici Srednje škole Arboretum Opeka koji su kao nepristrano tijelo zaduženi da ocjenjivaćima donose uzorke na ocjenjivanje. Vina se ocjenjuju prema bistroći i boji vanjskog izgleda, intenziteta, iskrenosti-otvorenosti i kakvoći mirisa i intenzitetu, iskrenosti-otvorenosti, kakvoći i postojanosti arome okusa, a rezultati će biti objavljeni 03.03.2018. na Izložbi vina Vinea Vinica 2018.

Članove udruge Vinea Vinica i ocjenjivače, u pratnji predsjednika Udruge Stjepana Kovačića, obišao je i pozdravio i načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac koji je zadovoljan brojem zaprimljenih uzoraka, a posebno što osim velikog broja izlagača s područja Općine Vinica ima izlagača i iz drugih općina, županija pa i susjedne države Slovenije.

Brunela Hrženjak već duže vrijeme postiže zavidne rezultate u svojoj kategoriji u plivanju te je na ponos svih Viničanaca, kao članica PK Vidra iz Varaždina na Otvorenom prvenstvu Hrvatske u plivanju za osobe sa invaliditetom „Croatia open“ Split 2018 i ovaj put postigla izuzetan uspjeh.

Na prvenstvu je sudjelovalo 107 plivača iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Italije i Bosne i Hercegovine, a viničanka Brunela Hrženjak u jakoj međunarodnoj konkurenciji uspjela izboriti dva zlata i srebro. Bravo Brunela!

Plivački klub za osobe s invaliditetom Vidra Varaždin, čiji je član i Brunela, sudjelovao je na Otvorenom prvenstvu u plivanju za osobe s invaliditetom na bazenima Poljud u Splitu, a Općina Vinica je „Vidrama“ u skladu sa svojim mogućnostima donirala sredstva potpore za odlazak na spomenuto prvenstvo, izjavio je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

Predstavnik Međunarodne agencije za razvoj d.o.o. iz Varaždina pripremio je u prostorijama Općine Vinica prezentaciju o natječaju koji je objavila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za zainteresirane nositelje poljoprivrednih domaćinstava s područja općina Vinica i Donja Voća. Aktualni natječaj odnosi se na provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.Predstavnici OPG-ova imali su priliku saznati sve pojedinosti o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima, troškovima, dokumentaciji te dobiti odgovore na pitanja vezana uz prijavu i provedbu projekata. Visina potpore koja se po korisniku može ostvariti iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u sustavu AGRONET-a od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. 

Svrha natječaja je prvenstveno stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Ulaganja su moguća u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća. 

Prezentaciji su bili prisutni i načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac te Općine Donja Voća Kruno Jurgec.

U nastavku predavanja prisutni su imali priliku upoznati se s novim promotivnim web portalom Visit Village na kojem će biti moguće predstavljati kompletnu ponudu OPG-ova, od proizvoda do smještaja.

 

Vesela fašnička povorka malih maškara iz Dječjeg vrtića Sreća i ove je godine stigla u Općinu Vinica.Tako su se u zgradi Općine u isto vrijeme našli Spidermani, Batmani, Else, Snjeguljice, policajci, slonovi, tigrovi, Hulk i mnogi drugi omiljeni likovi koji su osim maštovitih maski sa sobom donijeli pjesmu, smijeh i dječje veselje. Veselu povorku su dočekali i ugostili zaposlenici i načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac koji je za ovu prigodu, na radost malih maškara bio kostimiran. Nakon otplesane „debele repe“ i predstavljanja maškara, načelnik je zahvalio mališanima i tetama iz Dječjeg vrtića Sreća na posjeti i počastio ih bombonima i grickalicama.

Gospodarska škola Varaždin započela je s provedbom novog EU projekta "Prekvalifikacijom do posla" . Uvjete za uključivanje u provedbu projekta možete preuzeti ovdje,  a  više informacija možete  dobiti u Gospodarskoj školi.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Vezano uz objavljeni natječaj Općina Vinica u suradnji sa Međunarodnom agencijom za razvoj d.o.o. i Općinom Donja Voća organizira predstavljanje navedenog Natječaja koje uključuje pregled prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti, troškova, potrebnu dokumentaciju i sva ostala pitanja vezana uz prijavu i provedbu projekata. Osim prezentacije Natječaja, Međunarodna agencija za razvoj d.o.o. održat će i prezentaciju novog promotivnog web portala Visit Village.

Predstavljanje će se održati u petak, 16.02.2018., u 18:00 sati, u zgradi Općine Vinica te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani OPG-ovi s područja Općine Vinica i Općine Donja Voća na ovo edukativno predstavljanje i prezentaciju.