Varaždinska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje prijava fizičkih osoba za dodjelu sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od klizišta. Podnositelji prijava moraju zadovoljiti sve uvjete koji su utvrđeni u Javnom pozivu. Prijave se dostavljaju na propisanom obrascu uz ostalu dokumentaciju , isključivo u pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Načelnik Općine Marijan Kostanjevac danas je g. Berislavu Šipuš , v.d. ministru kulture, uputio zamolbu za nastavak aktivnosti oko revitalizacije Arboretuma Opeka.

                   Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141706., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12. ) , članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) te Odluke od 28. kolovoza 2014. godine, objavljuje se

 

P O N O V N I   N A T J E Č A J

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vinica

 

I. Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u Gornjem Ladanju

   a) čkbr. 27, koju čini :

- kuća sa 91 m2

- izgrađeno zemljište sa 90 m2 i

- dvorište 702 m2, upisana u z.k. uložak 1554, k.o. Ladanje Gornje, u vlasništvu Općine Vinica u 1/1 dijela,

   b) čkbr. 25, šuma kod kuće u Ladanju Gornjem sa 170 čhv

       čkbr. 26, voćnjak kod kuće u Ladanju Gornjem sa 121 čhv, upisane u z.k. ul. 5, k.o. Ladanje Gornje, u suvlasništvu Općine Vinica u ½ dijela

 

II. Kuća je objekt etažne visine : podrum + prizemlje + potkrovlje, sastoji se od garaže u podrumu, hodnika, kupaonice, kuhinje s blagovaonicom, 2 spavaće sobe i terase u prizemlju te 2 prostorije u potkrovlju.

Kuća posjeduje uporabnu dozvolu te energetski certifikat energetskog razreda „ F“ ,   priključena je na javnu vodoopskrbnu te elektroopskrbnu mrežu.

 

III. Početna cijena nekretnina iznosi 35.000,00 €

 

IV. Sve dodatne informacije u vezi predmetnih nekretnina te davanja ponude mogu se dobiti u Općini Vinica ili na tel. 042/722-233.

 

 

 

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) Načelnik Općine Vinica raspisuje
N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora
 
I Predmet natječaja je davanje u zakup slijedećih poslovnih prostora
 
1. Poslovni prostor u Marčanu, Vinička 5, u prizemlju, sastoji se od 3 prostorije ukupne
       površine 108,00 m2
       - namjena : trgovina ili druga uslužna djelatnost
       - početna cijena zakupa : 6,50 €/ m2
 
2. Poslovni prostor u Marčanu, Vinička ul. 40 ( tzv. Motel) – poslovni prostor čini zgrada
     (podrum+ prizemlje + potkrovlje) neto površine 423,44 m2, zgradi pripadaju terasa i dvorište s
     parkiralištem ukupne površine 2.740,00 m2
       - namjena : ugostiteljska ili slična djelatnost
       - početna cijena zakupa : 2.000,00 € mjesečno
     Za predmetni poslovni prostor postoji i druge mogućnosti.
 
3. Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, na 1.katu upravne zgrade, psastoji se od 3
     prostorije i wc-a, ukupne površine 67 m2
     - namjena : uslužna djelatnost ( ured, frizerski salon i sl.)
     - početna cijena zakupa : 2,5 €/m2
 
4.   Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, ukupne površine 590 m2, sastoji se od
     proizvodne hale I površine 395 m2 i proizvodne hale II površine 195 m2
      - namjena : skladište, proizvodna, uslužna ili druga djelatnost
   - početna cijena zakupa : 2.00 €/m2
 
II Svi poslovni prostori opremljeni su potrebnom infrastrukturom (struja, voda, plin)  
 
III Vrijeme zakupa poslovnih prostora : 5 (pet) godina, uz mogućnost produžavanja
 
IV   Uvjeti natječaja :
 
   Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati :                  
 
  1. podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu, OIB za fizičke osobe ili naziv tvrtke, sjedište i OIB za pravnu osobu)
  2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući)       registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama - isprava može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaju da ponuda bude najpovoljnija
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana
  4. potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica
  5. prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru
  6. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 
V Ponude na natječaj, uz naznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.
Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233.
 
 
 
                                                                                                             Načelnik Općine Vinica
                                                                                                              Marijan Kostanjevac
 
 

                                                                                  

 

 

Jednokratna potpora umirovljenicima

Ponedjeljak, Tra 06, 2020

     Sukladno odluci načelnika Općine Vinica, svim umirovljenicima s prebivalištem na području Općine čija (ukupna) mirovina ne premašuje iznos od 1.750,00 kn, isplatiti će se povodom Uskrsa jednokratna novčana potpora u iznosu od 100,00 kn.

     Potpore će se isplaćivati u prostorijama Općine, od 30. ožujka (ponedjeljak) do 2. travnja (četvrtak), u vremenu od 12,00 do 15,00 sati.

     Pravo na potporu umirovljenici će ostvariti uz predočenje osobne iskaznice te zadnjeg odreska od mirovine ili izvatka sa tekućeg računa iz kojeg je vidljiva visina mirovine.

U petak, 27. ožujka , pod pokroviteljstvom Općine Vinica , „Čuvarice starinskih običaja„ iz Gornjeg Ladanja organiziraju susret i izložbu pod nazivom “U neko prošlo vrijeme“. Tema ovogodišnje izložbe posvećena je sjećanjima na nekadašnju područnu školu u Bajnskim Dvorima. Izložba fotografija vezanih uz nastavu u staroj školi biti će popraćena prigodnim programom u kom će sudjelovati učenici Područne škole OŠ Vinica iz Gornjeg Ladanja te učenici razredne nastave iz matične škole u Vinici. O svojim uspomenama i raznim dogodovštinama vezanim uz staru područnu školu govoriti će učiteljice Anica Vincek i Josipa Balent.

„Čuvarice starinskih običaja“ pripremaju i izložbu svojih rukotvorina, a nakon otvorenja izložbe pozivaju sve posjetitelje na druženje uz kolače.

Izložba će biti postavljena u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjem Ladanju. Otvorenje izložbe biti će u 17,30 sati. 

Od utorka - sustavna deratizacija

Ponedjeljak, Tra 06, 2020

       Na području Općine Vinica već desetak godina djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. iz Varaždina provode svakog proljeća sustavnu deratizaciju.  

     Ove godine sustavna se deratizacija počinje provoditi od utorka , 17. ožujka, i to od naselja Donje Vratno.  Akcijom će se obuhvatiti sva domaćinstva u naseljima Općine kao i sve površine koje su pogodne za razmnožavanje i zadržavanje glodavaca (smetišta, kanali).

Deratizacija će se obavljati s jednom zaštitnom kutijom s mekom po domaćinstvu, a iz službe za deratizaciju upozoravaju i umoljavaju :

- da se štakori i miševi, koji ugibaju 3 dana nakon uzimanja meke,   zakopaju

- da se zatrovane meke ne diraju i ne premještaju

- da se o eventualnim problemima oko mjera deratizacije iznesu osoblju koje obavlja deratizaciju

- da je za vrijeme postavljanja meke po domaćinstvima prisutna odrasla osoba

 

Domaćinstva ne trebaju sudjelovati u troškovima jer   troškove sustavne deratizacije u cijelosti financira Općina Vinica.

Nakon niza upozoravanja i zamolbi za intervenciju kako  od strane stanovnika dijela Viničke ulice u Marčanu , nasuprot perivoju Arboretum Opeka , tako i od strane načelnika Općine, upućenih svim nadležnim tijelima , Državni ured za upravljanje državnom imovinom konačno je izdao suglasnost Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za uklanjanje   suhih i opasnih grana i stabala   uz cestu.   Radovi su upravo u toku, a stanovnici tog dijela naselja konačno će moći odahnuti obzirom da su sada za svakog nevremena bili u strahu zbog potencijalne opasnosti od rušenja osušenih grana i stabala na cestu i njihove kuće.

Uspjela operacija presađivanja bora

Ponedjeljak, Tra 06, 2020

Djelatnici   obrta Hortikultura, izgradnja i održavanje zelenih površina iz Donjeg Ladanja, u vlasništvu Stjepana Peharda, jučer su izveli zahtjevan postupak presađivanja bora koji je za uređenje zelenih površina donirala obitelj Božice i Ivice Majcen iz Vinice.

Kako se radilo o višegodišnjem stablu bilo je potrebno primjeniti iskop strojem   da se ne bi oštetio korjen.

Bor je posađen u parku na Trgu Matije Gupca u Vinici gdje će osim ukrasne , imati i funkcionalnu ulogu jer će u doba adventa biti ukrašen prigodnom dekoracijom.

Danas je u Dvorani Općine održano predavanje za poljoprivrednike koje je pripremila Savjetodavna služba.  Predavači: Miroslav Matovinović dipl.inž.agr., Jurica Bengeri dipl. inž. agr. i Martina Borić dipl. inž. agr. govorili su  o važnim temama za poljoprivrednike:

-uvjeti višestruke sukladnosti za razdoblje 2015. – 2020.

-Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.

-Aktualnosti  - izravna plaćanja u 2015.  i

-Načela integrirane proizvodnje, vođenje evidencije u uporabi SZB

Poljoprivrednici su pokazali velik interes za navedene teme te se odazvali u lijepom broju, a uz poljoprivrednike,  predavanju je nazočio i načelnik Općine Marijan Kostanjevac.