Vinički vinogradari okupljeni u udruzi vinogradara „Vinea“ dostojno obilježavaju sve blagdane koji se vežu uz vinogradarstvo i vinarstvo od koji h je prvi u godini upravo blagdan Sv. Vinka, kao jednu od niza aktivnosti . Prema tradiciji, vinogradari na Vincekovo obavezno pohode svoj vinograd i porežu par trsova, a trsje se blagoslovi i okiti kobasicama te zalije vinom. Orezane mladice potom se stave u posudu s vodom , a prema broju pupova koje mladice vinove loze potjeraju, vinogradari procjenjuju kakva će biti berba.

Domaćin ovogodišnjeg okupljanja vinogradara bio je Stjepan Kovačić u čijem su se vinogradu okupili mnogobrojni vinogradari i članovi Udruge „VINEA“ .

Obred blagoslova vinograda te početka radova u njima vodio je vinički župnik, prečasni Valent Posavec. Nakon blagoslova, domaćin kojemu su se pridružili predsjednik udruge Stjepan Kovačić te načelnik Općine Marijan Kostanjevac , zajedno su porezali nekoliko trsova te ih zalili vinom, nazdravljajući pri tom svim okupljenim vinogradarima.  Domaćin je pripremio dovoljne količine vina te ostalih delicija za sve okupljene, a zajedničko je druženje nastavljeno u dvorani Općine Vinica do kasno u noć.

 

 

Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac jučer je održao tiskovnu konferenciju na kojoj se osvrnuo na letak koji je uoči 2.kruga predsjedničkih izbora distribuiran na području Općine Vinica, a u kojem se iznose teške i neutemeljene optužbe protiv njega.

- Nedugo nakon što je objavljena informacija o održanoj presici, na portalima je osvanulo i priopćenje HNS-a i Predraga Štromara, a na koje sam naprosto morao reagirati, izjavio je Načelnik Marijan Kostanjevac. 

Obzirom na teške i neutemeljene optužbe koje su u predsjedničkoj kampanji izračene na račun Načelnika Općine, Načelnik je sazvao tiskovnu konferenciju koja će se održati u utorak , 20.siječnja  2015.godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Vinica.

Jedan od ciljeva Lokalne akcijske grupe (LAG) Sjeverozapad jačanje je kapaciteta ruralnog stanovništva i priprema za korištenje sredstava iz fonda za ruralni razvoj prema LEADER programu. Javni sektor, civilno društvo i gospodarstvo osposobljava se i usavršava putem radionica i predavanja. Tim su povodom predstavnici LAG-a Sjeverozapad prošog petka u prostorijama Općine Vinica oganizirali radionicu za poljoprivrednike te radionicu za udruge. Okupljene poljoprivrednike upoznali su sa mjerama koje će im u sklopu programa ruralnog razvoja biti na raspolaganju te uvjetima koje bi morali ostvariti kako bi mogli prijaviti svoj projekt.

Nakon radionice za poljoprivrednike bila je organizirana i radionica za predstavnike udruga na kojoj su predstavnici viničkih udruga bili upoznati sa svim novinama iz Zakona o udrugama , ali i sa mogućnostima kandidiranja vlastitih projekata.

Svi zainteresirani poljoprivrednici kao i predstavnici udruga mogu se za pomoć oko pripreme projekata obratiti u LAG Sjeverozapad gdje će dobiti svu potrebnu pomoć.

 

Obilježavanje "Vincekovog"

Ponedjeljak, Tra 06, 2020

Članovi Udruge vinogradara „VINEA“ iz Vinice već tradicionalno održavaju sve običaje koji su vezani uz blagdane posvećene tzv. „vinogradarskim svecima“ . Prvi od tih blagdana blagdan je Sv. Vinka ,a  od kojeg službeno započinju radovi u vinogradu. Tim povodom Udruga „VINEA“ Vinica i Općina Vinica i ove godine organiziraju proslavu Vincekovog koja će održati u četvrtak, 22. siječnja 2015. godine. Proslava počinje  u 15,00 sati u vinogradu kod gospodina Stjepana Kovačića koji je domaćin ovogodišnjeg okupljanja vinogradara . Vinograd se nalazi u Gornjem Slatnjaku – iznad dvorca „Rupčić“ u Vinici.

Nakon obreda rezanja trsa i blagoslova početka radova u goricama,   vinogradari će nastaviti  druženje   u dvorani Općine Vinica.

LAG Sjeverozapad i Općina Vinica organiziraju radionice vezane uz mogućnosti financiranja projekata u ruralnom području. Prva od radionica namijenjena je poljoprivrednicima, a održati će se u petak, 16.siječnja u 17,00 sati u prostorijama Općine Vinica. Teme radionice su : a) LAG i uloga LAG-a u razvoju ruralnih područja i b) Program ruralnog razvoja i mogućnosti financiranja projekata u ruralnom području.

Druga od radionica namijenjena je udrugama, a održati će se istog dana, ali s početkom u 18,00 sati. Na radionici će predstavnici udruga biti upoznati sa ulogom LAG-a u razvoju ruralnih područja te sa odredbama novog Zakona o udrugama, kao i obvezama udruga u tom dijelu.

Poštovane žiteljke i žitelji Općine Vinica, glasačice i glasači,

     Jučer je, poštovani sumještani,  zatvorena još jedna stranica i otvorena nova u našoj mladoj hrvatskoj povijesti najljepše države na svijetu, jer smo dobili novu predsjednicu RH. To je veliki dan za sve Hrvatice i Hrvate, za našu domovinu Hrvatsku, u kojoj se svakim danom nažalost sve teže živi i iz koje odlazi naša mladost, naši visoko obrazovani mladi ljudi, tražeći egzistenciju diljem svijeta i Europe. Nadalje, naši su radnici tretirani na najgori mogući način jer su im radnička, ali i ljudska prava na najnižem stupnju, a što svakako nije dobro. Zato zahvaljujem svima Vama koji ste izašli na glasovanje i tako iskoristili svoje ustavno, građansko i demokratsko pravo. Zahvaljujem također na visokom stupnju demokratičnosti u našoj općini, jer osim pojedinca ili pojedinaca koji ionako cijeli život osim pljuvanja i laži ne znaju ništa drugo raditi, bilo je sve OK, kako to i dolikuje civiliziranim ljudima.

     Eto nismo kako sam Vas sve molio stali uz bok pobjednice, ali dragi moji, poslije završenih izbora svi smo mi pobjednici jer je pobijedila Hrvatska i sve Hrvatice i Hrvati. Jučer u svojem prvom obraćanju naša nova predsjednica RH g-đa Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je sve da se primimo posla jer nema mjesta euforiji i podjelama. Samo našim radom i angažmanom svih nas otvara se prostor našoj perspektivi jer od ljepote i geografskog položaja koji nam je podario dragi Bog ne može se živjeti. Zato moramo postati perspektivni i interesantni ovom djelu Europe i svijeta, a što se jedino postaje radom i velikim angažmanom svih. HVALA VAM SVIMA !!!!!

                                                                   Načelnik Općine Vinica

                                                                     Marijan Kostanjevac

 

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Ponedjeljak, Tra 06, 2020

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ), Načelnik Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora 

Predmet natječaja : Zakup poslovnog prostora površine 67 m2 na 1. katu poslovne zgrade u
                                 Vinici, Trg Matije Gupca 1, a koji se sastoji od 3 prostorije i wc-a
                            

Namjena poslovnog prostora: tiha uslužna djelatnost (frizerski salon, salon za uljepšavanje i sl.)

Vrijeme zakupa : 5 godina

Početna cijena zakupa : 2,5 EURA/m2 u protuvrijednosti kuna

Ponudi treba priložiti :

  1. podatke o ponuditelju
  2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana

 

Sve ostale  informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233

 

 

                                                                                                              Načelnik Općine Vinica

                                                                                                               Marijan Kostanjevac

                                                                                  

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Ponedjeljak, Tra 06, 2020

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ), članka 46. Statuta Općine Vinica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.), načelnik Općine Vinica objavljuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

I. Predmet natječaja : Zakup poslovnog prostora u Vinici, Trg Matije Gupca 1, ukupne površine
                                   590 m2

 

 Poslovni prostor sastoji se od : - proizvodne hale površine 395 m2

                                           - proizvodne hale površine 195 m2

a opremljen je svom potrebnom komunalnom infrastrukturom (struja, voda, plin)                                                                                        

II. Namjena poslovnog prostora: skladište, proizvodna, uslužna ili druga djelatnost

III. Vrijeme zakupa : 5 godina

IV. Početna cijena zakupa : 1,4 €/m2 u protuvrijednosti kuna        

V. Uvjeti natječaja:  

     Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:

     - podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu te OIB za fizičke osobe te naziv tvrtke, sjedište   i OIB za pravnu osobu

   - ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar, koja može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaja da ponuda ponuditelja bude najpovoljnija

   - potvrdu Porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude kojm ponuditelj dokazuje da je ispunio plaćanje poreznih obveza   i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

     - potvrdu Općine Vinica kojim dokazuje da nema nepodmirenih obveza prema Općini Vinica

     - vrstu i opis djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru

     - ponudu mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

VI. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

 

Sve ostale informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233.

 

                                                                                                             Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                 Marijan Kostanjevac                        

                   Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141706., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12. ) , članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) te Odluke od 28. kolovoza 2014. godine, objavljuje se

 

P O N O V N I   N A T J E Č A J

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vinica

 

 

I. Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u Gornjem Ladanju

   a) čkbr. 27, koju čini :

- kuća sa 91 m2

- izgrađeno zemljište sa 90 m2 i

- dvorište 702 m2, upisana u z.k. uložak 1554, k.o. Ladanje Gornje, u vlasništvu Općine Vinica u 1/1 dijela,

   b) čkbr. 25, šuma kod kuće u ladanju Gornjem sa 170 čhv

       čkbr. 26, voćnjak kod kuće u Ladanju Gornjem sa 121 čhv, upisane u z.k. ul. 5, k.o. Ladanje Gornje, u suvlasništvu Općine Vinica u ½ dijela

 

II. Kuća je objekt etažne visine : podrum + prizemlje + potkrovlje, sastoji se od garaže u podrumu, hodnika, kupaonice, kuhinje s blagovaonicom, 2 spavaće sobe i terase u prizemlju te 2 prostorije u potkrovlju.

Kuća posjeduje uporabnu dozvolu te energetski certifikat energetskog razreda „ F“ ,   priključena je na javnu vodoopskrbnu te elektroopskrbnu mrežu.

 

III. Početna cijena nekretnina iznosi 35.000,00 €

 

IV. Sve dodatne informacije u vezi predmetnih nekretnina te davanja ponude mogu se dobiti u Općini Vinica ili na tel. 042/722-233.

 

 

 

 

                                                                                     OPĆINA VINICA