Nakon što je načelnik Općine Vinica uputio pismo Predsjedniku RH dr sc. Ivi Josipoviću u vezi dolaska na kestenijadu u Vinicu, gotovo tri sata  kasnije oglasio se i Ured Predsjednika. U Općinu je naime faksom stigla obavijest odnosno potvrda  dolaska predsjednika RH u Vinicu.

Nakon   postavljanja te izvršenih ispitivanja postrojenja, danas je u Vinici puštena u pogon solarna fotonaponska elektrana snage 30 kWh. Postrojenje je postavljeno na krovištu jedne od zgrada u proizvodnom kompleksu oko kurije Patačić. Ovo je već druga solarna elektrana u vlasništvu Općine Vinica obzirom da je prošle godine puštena u pogon solarna elektrana snage 10 kWh na krovu zgrade Općine u Marčani koja je već ostvarila prihod od 40.000,00 kn. Za novu je solarnu elektranu Općina također sa HROTE-om zaključila Ugovor o otkupu proizvedene električne energije po poticajnoj cijeni pa puštanjem u pogon prvi kilovati električne energije već ulaze u sustav HEP-a . Investicija izgradnje solarne fotonaponske elektrane vrijednosti je 301. 812,50 kn, a radove postavljanja je, kao i na prvoj solarnoj elektrani, izvelo varaždinsko poduzeće BT – Solar d.o.o. Spomenuta investicija će se isplatiti kroz cca 6,5 godina, a svaka daljnja proizvodnja i prodaja HEP-u biti će čisti prihod proračuna Općine Vinica.

- Osim očekivane dobiti , ovim se projektom ozbiljno pridonosi realizaciji preuzete obveze i jednom od ciljeva Strategije energetskog razvoja RH da se do 2020.godine minimalno 20 % električne energije proizvodi iz obnovljivih izvora energije - rekao je načelnik Općne Marijan Kostanjevac prilikom puštanja solarne elektrane u pogon.

 

Povodom  dolaska uvaženog  gospodina dr.sc. Ive Josipovića , Predsjednika RH, u našu sredinu, načelnik je uputio pismo koje objavljujemo u cijelosti.

Općina Vinica  u petak pušta u pogon i drugu solarnu elektranu. Solarna elektrana  Vinica  snage 30 kWh postavljena je na krovu proizvodne hale u krugu kurije Patačić, a nakon izvršenih ispitivanja stekli su se uvjeti za puštanje u pogon. 

                   Na temelju članka 4.stavak 2. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 28/06. , 24/07. i 30/12. ), načelnik Općine objavljuje

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za čišćenje nerazvrstanih cesta i ulica

na području Općine Vinica

od snijega i leda

I

NARUČITELJ: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA

                           OIB: 19913793314

                           Tel. 042/722-233

                           Fax: 042/722-535

                           E-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ROK IZVRŠENJA : 4 godine

KRITERIJ ODABIRA PONUDE : ponuda s najnižom cijenom

II

Ponudi treba priložiti:

  1. podatke o ponuditelju (naziv i adresu, MB/OIB/MIBPG, broj žiro-računa, ime i prezime odgovorne osobe)
  2. izvod iz sudskog/obrtničkog ili drugog registra iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti
  3. dokaz o solventnosti
  4. dokaz o svim podmirenim obvezama prema Općini Vinica
  5. potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje zaposlenih
  6. izjavu o tehničkoj i stručnoj opremljenosti ponuditelja ( raspoloživost strojnim parkom i sl.)
  7. cijenu jednokratnog čišćenja snijega izraženu u kunama bez PDV-a
  8. rok i način plaćanja
  9. rok valjanosti ponude
  10. pogodnosti ponuditelja

Radi izračuna cijene pod 7., ponuditelji u Općini Vinica mogu preuzeti specifikaciju dionica nerazvrstanih cesta koje je potrebno čistiti od snijega.

Kod dokaza pod 3. treba biti vidljivo da račun ponuditelja u proteklih 6 mjeseci nije bio u blokadi.

Dokazi pod 4.i 5. ne smiju biti stariji od 30 dana.

Ostali dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

III

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu :

OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA, s naznakom «Ponuda za čišćenje snijega»

2. Rok za dostavu ponuda je 27. listopada 2014.godine, do 14,00 sati. Postupak odabira bit će proveden bez javnog otvaranja   ponuda. Ponude koje ne sadržavaju svu dokumentaciju neće se razmatrati

3. S najpovoljnijim ponuditeljem bit će zaključen ugovor o čišćenju nerazvrstanih cesta od snijega i leda.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                                           Marijan Kostanjevac

 

 

Zbog arhitektonskog značaja i prepoznatljive vrijednosti same građevine, projekt sanacije i rekonstrukcije kurije Patačić te prenamjene u višenamjensku javnu i poslovnu zgradu uvršten je od strane Ministarstva kulture u trogodišnji program financiranja ukupne vrijednosti 800.000,00 kn. Za provedbu projekta u ovoj godini osigurano je 300.00,000 kn i upravo se izvodi nastavak radova sanacije temelja (IV faza) zgrade. Kako je statika zgrade bila bitno narušena, za potrebe daljnje rekonstrukcije bilo je najprije potrebno sanirati temelje, a po završetku ovogodišnjih radova bit će sanirano ukupno 80 % temelja zgrade te dio urušenih svodova i zidova. Po provedenom postupku nabave , ugovor o izvođenju ove zahtjevne vrste radova povjeren je Zidarsko –tesarskom i i fasaderskiom obrtu „Graditelj“ iz Poljane Gornje.

Sadnja sezonskog cvijeća

Četvrtak, Tra 02, 2020

Kao i svake jeseni, cvjetne gredice na području Općine Vinica ponovo su osvanule u novom sjaju. Sezonsko cvijeće koje ih je uljepšavalo cijelog ljeta zamijenjeno je maćuhicama . Zahvaljujući vrijednim rukama djelatnika zaposlenih u okviru Programa javnih radova dosad je posađeno više od  800 maćuhica.

Obzirom da Općina Vinica i Srednja škola Arboretum Opeka već godinama kvalitetno surađuju, kao rezultat dobre suradnje učenici škole pod nadzorom svojih profesora ukrasili su maćuhicama prostor pred zgradom Općine u Marčanu. 

Ove je srijede pred zgradom Općine Vinica bio stacioniran mobilni šalterski ured MUP-a koji je prvenstveno namijenjen stanovnicima starije dobi , teško pokretnim i invalidnim osobama iz udaljenijih mjesta kojima je otežan dolazak u sjedište Policijske uprave radi izdavanja potrebnih dokumenata. Stanovnici Općine Vinica iskazali su veliki interes za mogućnosti ishođenja potrebnih osobnih isprava, a osim mnogobrojnih informacija, službenici mobilnog šalterskog ureda izdali su i 13 dokumenata .Mobilni šalterski ured obišao je i g. Siniša Brkinjač, rukovoditelj Službe zajedničkih i upravnih poslova u PU Varaždinskoj, a s kojim je i dogovarano postavljanje mobilnog ureda u Vinici.

- Zadovoljan sam što smo postavljanjem mobilnog šalterskog ureda MUP-a olakšali našim građanima korištenje usluga upravnih poslova iz djelokruga Policijske uprave, a obzirom na iskazani interes i potrebe građana , postoji mogućnost dogovora da se mobilni šalterski ured postavi u više navrata godišnje , izjavio je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za sufinaciranje Programa "Energetska učinkovitost obiteljskih kuća na području Općine Vinica" objavljuje Neslužbenu bodovnu listu