Večer zabave i smijeha koju organizira Kulturno umjetničko društvo Vinica neće izostati ni ove godine. Tako će se pod pokroviteljstvom Općine Vinica u subotu 08.02.2020. godine ponovo, po osmi put, održati Vinička večer kumedijašuv, u kojoj će sudjelovati Dramska družina „VIDEKI“ Novi Marof, Dramska sekcija KUD-a „LEPOGLAVSKI PUŠLEK“ iz Lepoglave te Dramska družina „KA TE BRIGA MI“ iz Petrijanca.

Večer kumedijašov održati će se u dvorani u zgradi Općine s početkom je u 18,00 sati, ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve željne smijeha i zabave da u subotu dođu i dobro se zabave uz gostujuće amaterske družine.

Manifestaciji Noć u muzeju koja je obilježila 15. godišnjicu svake se godine pridružuje sve više muzeja i izložbenih prostora, a prošlog je petka tim povodom svoja vrata za sve zainteresirane posjetitelje otvorila i Vinička tradicijska kuća. Posjetitelji su mogli razgledati kuću, ali mogli su uživati u sadržajima koje su za njih pripremili članovi KUD Vinica. Članovi KUD-a Vinica  prikazali su kako su se se nekad ljudi međusobno družili i provodile duge zimske večeri, bilo je tu i svirke i pjesme, ali i niz drugih aktivnosti koje su posebno oduševile one najmlađe, a nisu izostali ni vinički štrukli, gibanice i sl. koji su članice ispekle u starinskoj zidanoj peći kao dobrodošlicu za sve posjetitelje.

Otvorena vrata u Viničkoj tradicijskoj kući nije propustio ni načelnik Općine Marijan Kostanjevac kao ni njegova zamjenica Mirjana Jambriško.

 

              

    REPUBLIKA HRVATSKA

     Varaždinska županija

         Općina Vinica

        N A Č E L N I K

Klasa: 400-08/20-01/04

Urbroj: 2186/011-03-20-1

Vinica, 29. siječnja 2020.

 

     Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13., 60/13. i 15/18.) te članka 11. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte udruga na području Općine Vinica, načelnik Općine Vinica objavljuje

 

Javni poziv

za financiranje programa i projekata  koje provode udruge

na području Općine Vinica u 2020. godini

               

1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa / projekata udruga od interesa

za Općinu Vinica radi financiranja iz Proračuna Općine Vinica u 2020.godini. 

2. Pravo podnošenja prijave

Pravo podnošenja prijedloga na javni poziv imaju sve udruge koje su osnovane ili djeluju na području Općine Vinica.

Za svaki prijavljeni program potrebno je ispuniti zasebnu prijavu.

 3. Područje programa/projekata od interesa za Općinu Vinica

Općina Vinica sufinancirati će slijedeće programe/projekte

- redovitu djelatnost amaterskih športskih klubova

- programe manifestacija u športu

- redovitu djelatnost udruga u kulturi

- programe poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma

- programe manifestacija u kulturi

- redovitu djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata

- programe mladih, programe osoba treće životne dobi te brige o osobama s posebnim potrebama

- programe posebnih interesnih skupina stanovništva (npr.vinogradari i sl.)

- programe vannastavnih aktivnosti te sve ostale programe udruga koje u svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti

   od interesa za Općinu.

 4. Postupak i rok za podnošenje prijave

Podnositelji prijava (udruge i neprofitne organizacije) svoje programe/prijave prijavljuju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Vinica ili sa službene web stranice Općine www.vinica.hr

Rok za dostavu prijava je 20. veljače 2020. godine

 5. Sadržaj prijave

- detaljan opis i financijski plan programa/projekta

- preslika rješenja o upisu u Registar udruga

- popunjen i obrazac prijave ( Prilog I)

- financijsko izvješće za 2019. godinu

 6. Kriteriji za vrednovanje programa/projekta

Kriteriji za vrednovanje programa/projekta propisani su člankom 24. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte udruga na području Općine Vinica  

 7. Postupak odabira programa/projekata

Povjerenstvo za vrednovanje i ocjenu projekata/programa izvršiti će odabir programa i projekata te predložiti financiranje projekta u 2020. godini prema raspoloživim financijskim sredstvima.

S podnositeljima čiji će programi/projekti biti pozitivno ocijenjeni zaključiti će se posebni ugovori.

Sve udruge čiji programi budu usvojeni u 2020. godini dužne su postupati sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14.).

 

                                                                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                                       Marijan Kostanjevac

 

OBRAZAC PRIJAVE: 

PRILOG 1 - WORD

PRILOG 1 - PDF

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u sklopu projekta PELAMO SE“ od danas, 28.01.2020.g. na području naše Općine nudi uslugu besplatnog prijevoza za osobe starije od 65 godina.

Sve zainteresirane starije osobe mogu se javiti i rezervirati termin:

  •      svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati na broj telefona 099/370 1570

 

Mogućnost besplatnog prijevoza imaju osobe starije od 65 godina koje žive na području Varaždina, ili 10 okolnih općina između kojih je i naša Općina Vinica.

Usluga prijevoza u sklopu ovog projekta je socijalna usluga namijenjena isključivo starijim osobama u potrebi, koje si same ne mogu priuštiti ili organizirati prijevoz na njima važna mjesta kao što su odlazak liječniku, terapiju, crkvu, posjet rodbini i sl.

Prednost imaju osobe koje su u teškoj financijskoj situaciji, žive sami ili im ukućani nikako ne mogu osigurati prijevoz.

Ovaj tip usluge dostupan je do studenog 2020. godine.

pelamo se plakat

Manifestaciji NOĆ MUZEJA koja se održava u petak, 31. siječnja, ove će se godine po prvi put priključiti Vinička tradicijska kuća koja će biti otvorena za sve zainteresirane posjetitelje u vremenu od 18,00 do 21,00 sat. Osim razgledavanja kuće, posjetitelji će moći vidjeti kako se su se nekad provodile duge zimske večeri, a što će uprizoriti članovi Kulturno umjetničkog društva Vinica. Dođite, dobro se zabavite i ponešto naučite!

Prošli je vikend bio jako uspješan za naše mlade sportaše obzirom na postignute rezultate. Naime, u Budimpešti je 25. siječnja održan Međunarodni savate turnir na kojem su kao članovi Savate kluba Fight club Kovačić sudjelovali učenici Osnovne škole Vinica Elvis i Melani Šipek. Elvis i Melani su nizu dosad osvojenih trofeja natjecanjem u Budimpešti dodali i nove. Elvis je osvojio zlatnu medalju, a Melani se izborila za srebrnu medalju.

Ovim putem čestitam Melani i Elvisu na postignutim rezultatima i osvojenim medaljama i na promicanju Općine Vinice  i van granica Republke Hrvatske.  Želim im još puno upornosti u treniranju i puno uspjeha u daljnjim natjecanjima, izjavio je načelnik  Marijan Kostanjevac tim povodom.

U Splitu je 25. i 26. siječnja, u organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog plivačkog saveza za osobe s invaliditetom, Plivačkog kluba Cipal, Športskog saveza invalida Grada Splita i Plivačkog kluba Mornar održano Otvoreno prvenstvo Hrvatske plivača s invaliditetom - Croatia open Split 2020.

Na natjecanju je nastupilo 110 plivačica i plivača iz 9 zemalja:  Austrije, Crne Gore, Slovenije, BiH, Češke, Mađarske, Srbije, Irske i Hrvatske.

Iz Hrvatske nastupili su plivači iz PK Vidra iz Varaždina, PK Delfin iz Osijeka, PK Cibalac iz Vinkovaca, PK Cipal, PK Mornar iz Splita, PK Forca iz Rijeke, PK Zadar iz Zadra i PK Natator iz Zagreba.

Iz Plivačkog kluba Vidra Varaždin nastupile su Brunela Hrženjak, Sabina Kušter i Nikola Kosec.

Brunela Hrženjak s Down sindromom u kategoriji S14 kao juniorka zauzela je 4. mjesto i 5. mjesto kao seniorka na 50 m slobodno, kao 3. juniorka i 5. seniorka na 100 m leđno, kao 3. juniorka i 5. seniorka na 50 m prsno, kao 3. juniorka i 5. seniorka na 100 m slobodno, kao 1. juniorka i 3. seniorka na 100 m prsno te kao 1. juniorka i 3. seniorka na 50  m leđno.

Ovo je apsolutna zasluga trenera PK Vidra koji rade sa našom Brunelom, ali i roditelja koji su nesebično angažirani oko priprema treninga te svega ostaloga. Brunela promiče na svim takmičenjima kako u Hrvatskoj tako i van granica ime naše Općine pa joj i ovim putem čestitam na rezultatima koje postiže na takmičenjima, izjavio je načelnik Općine Vinica, Marijan Kostanjevac.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Četvrtak, Tra 02, 2020
REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
 
     OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel

       

   Sukladno člancima 17. I 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodnne novine“ broj86/08., 61/ 11., 4/18. i 112/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica objavio je natječaj za prijam u službu na radno mjesto stručni suradnik za financije i proračun   na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

        Prijave na natječaj podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8292100.html )

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA 

1. Opis poslova radnog mjesta

- obavlja poslove financijskog knjigovodstva, analitičkog knjigovodstva nefinancijske imovine, financijske imovine i obveza

-vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, vrši knjiženje uplata, razdužuje knjige ulaznih računa, provodi naloge za plaćanje, kontrolira ulazne račune

-sastavlja financijske izvještaje, bilance, izvještaje o prihodima i rashodima,izvještaje o obvezama

- izrađuje obračun plaća,

- vodi potrebne evidencije uz isplate ostalih oblika dohotka

- izrađuje prijedlog proračuna, izmjena i dopuna proračuna i prateće dokumentacije

- izrađuje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, prijedloge programa i planova

- prati naplatu prihoda, priprema i vodi postupak prisilne naplate, vrši obračun kamata,

- izrađuje izvještaje o naplati prihoda, vodi upravni postupak razreza i naplate općinskih prihoda (komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i sl.)

- vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava, brine o priljevu sredstava u proračun i plaćanju dospjelih obveza

- prati javne natječaje i priprema dokumentaciju za prijavu Općine za sufinanciranje projekata i programa,

- vrši nadzor nad trošenjem dobivenih sredstava te dostavlja potrebna izvješća

- prati propise vezano uz financije,računovodstvo i proračun,

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnik 

2. Stručno znanje :

- magistar struke ili stručni specijalist računovodstvenog, financijskog ili ekonomskog smjera – VSS

- najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima

- stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove

- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse i primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

- organizacijske i komunikacijske vještine

- poznavanje rada na računalu

- položen državni ispit

Na natječaj se može javiti i kandidat koji nema položen državni ispit pod uvjetom da posjeduje potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od dana prijama u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje prepreke u smislu članaka 15. 16. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostrale kandidate pod jednakim uvjetima.

3. Opći uvjeti

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima 

Uz pismenu prijavu kandidati obavezno prilažu:

-          Životopis

-          preslika dokaza o ispunjavanju uvjeta magistra struke ili stručnog specijalista financijskog, računovodstvenog

-          preslika domovnice i osobne iskaznice

-          dokaz o radnom iskustvu (potvrda o radnom stažu koju je HZMO)

-          uvjerenje o nekažnjavanju

-          izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

       -   preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu 

4.Podaci o plaći

Plaća je određena Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)

Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik/ica raspoređen, a koji iznosi 1,79 i osnovice za izračun plaće u iznosu od   5.483,36 kn uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

5. Testiranje kandidata

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju propisane uvjjete natječaja provesti će se testiranje u skladu s Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pitanja kojima se provodi provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen natječaj odnose se na poznavanje osnova ustavnog poretka RH, lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračuna i proračunskog računovodstva,javne nabave, a temelje se na slijedećim propisima:

-          Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/09., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 5/14.)

-          Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi “Narodne novine” broj 33/01.,60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)

-          Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17.)

-          Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08., 136/12.i 15/15.)

-          Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15, 87/16. i 3/18.)

-          Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16. i 101/17.

-          Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18. i 121/19.)

-          Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)

-          Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

6.Pravila i postupak testiranja

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijska e isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavnu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, a pismena provjera znanja traje 60 minuta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno :
-          koristiti se literaturom ili bilješkama
-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
-          napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera
-          razgovarati sa ostalim kandidatima niti ih na bilo koji način ometati u radu
 

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od navedenih pravila, udaljiti će se s testiranja, a njihov rezulta neće se bodovati.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili aku su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno prošli provjeru znanja, pristupiti će na razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici loklane samouprave. Rezultati intervjua boduje se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku, a pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu odabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima pijavljenim nanatječaj.

Uvjetrenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete bit će objavljen najmanje 5 dana prije održavanja provjere na we stranici Općine Vinica www.vinica.hr i na oglasnoj ploči Općine Vinica.

 

 

 

 

 

 

PROSLAVA VINCEKOVOG U VINICI

Četvrtak, Tra 02, 2020

Članovi Udruge vinogradara Vinea „Vinica“ uz podršku Općine Vinica i ove godine nastavljajući tradiciju obilježavanja blagdana vinskih svetaca proslavili su Vincekovo.

Na blagdan Sv. Vinka vinogradari rezanjem gorica službeno započinju sa radovima u vinogradu, a vinički su vinogradari ove godine obilježili Vincekovo okupljanjem u obiteljskom vinogradu Karmen i Tomislava Hrženjak u Slatnjaku. Domaćini su u dobrom ambijentu prigodno i bogato ugostili preko stotinjak uzvanika sa ukusnim autohtonim i domaćim jelima poznatog viničkog kraja te odličnim vinom kakvo se i pije u Vinici, dok su se za potpuni ugođaj pobrinuli tamburaški sastav Faringaši.

Među mnogobrojnim uzvanicima, članovima Udruge vinogradara bili su predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore gospodin Mladen Jakopović te prijatelji vinogradari iz Lenarta.

Domaćin se prije blagoslova zahvalio svima na dolasku, poželio im ugodno druženje te uspješnu vinogradarsku godinu.

Prečasni Valent Posavec, vinički župnik predvodio je blagoslov trsja i vinograda te istaknuo dugu tradiciju štovanja sv. Vinka i njegovu važnost u viničkom kraju.

Trsove ukrašene domaćim suhomesnatim delicijama obrezao je domaćin Tomislav Hrženjak uz pomoć načelnika Općine Vinica Marijana Kostanjevca, predsjednika Udruge vinogradara "Vinea“ Vinica Stjepana Kovačića te ostalih članova Udruge. Nakon ceremonije i kratkog zadržavanja druženje svih vinogradara i gostiju nastavilo se u dvorani zgrade Općine gdje su posluženi sa gulašom.

 

Ovaj je tjedan u Općini Vinica započeo na najljepši način jer se ostvaruje najveći san svih Viničanaca, ujedno velik i financijski najznačajniji projekt u novijoj povijesti općine. Uz sve aktivnosti i realizacije lokalnih, također značajnih projekata poput npr. dogradnje dječjeg vrtića, predstavljen je projekt “Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi“ te još dva projekta energetske obnove na postojećim objektima srednje škole „Arboretum Opeka“ i područne škole u Gornjem Ladanju. Ovi projekti najveće su ulaganje u srednjoškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje u našoj Općini obzirom da se radi o ukupnim sredstvima od cca 90 milj kuna, a projektom “Rekonstrukcije dvorca Opeke za potrebe regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi“ za koji su već odobrena europska i nacionalna sredstva, u kojima sudjeluje i naša Županija.

Stoga želim ovim priopćenjem naglasiti da je put od ideje do realizacije trajao više od 20 godina, dakle čitavo vrijeme mog političkog angažmana, kao i naše stranke, Hrvatske demokratske zajednice. U tom razdoblju bilo je svega i svačega, od lijepih do totalno neprimjerenih situacija i političkih podmetanja neodgovornih pojedinaca što je prekinuo osobno predsjednik Vlade g. Plenković koji je i najzaslužniji za odobrenje projekta revitalizacije viničkog dragulja parka Arboretuma, a koji je i najvrjedniji u čitavom projektu.

Ponoviti ću, da se ne zaboravi, da je i u ovom slučaju bilo onih koji su razmišljali drugačije te pokušali opet sve okrenuti naopačke, ali to je u ovom trenutku apsolutno nebitno! Naš park Arboretum u kojem je smješten dvorac Opeka rijedak je primjer parkovne arhitekture engleskog stila na ovim europskim prostorima koji ima preko 100 tisuća drveća, grmova i povijuša iz čitavog svijeta.

Ovaj projekt rezultat je odlične suradnje Županije i župana Čačića, Općine i načelnika Kostanjevca, saborskih zastupnika Anđelka Stričaka, Sunčice Glavak i Josipa Križanića, uz svesrdnu pomoć resornih ministara i ponavljam, apsolutnu podršku premijera i predsjednika Vlade gosp. Andreja Plenkovića, koji je to i javno naglasio na zadnjoj sjednici Hrvatskog sabora. Zato hvala svima koji su bili uključeni od samih početaka i u sve pokušaje do sada gdje smo dolazili na različite prepreke, ali bez suradnje i sinergije sviju spomenutih ne bi se opet ništa dogodilo. Općina Vinica će se realizacijom ovog projekta polako ponovno pozicionirati kako se to nekad pozicionirala Bombellesova grofija kao mjesto vrijednih kulturno povijesnih i gospodarskih sredina naše županije, države i ovog djela Europe.

Upravo zato će sadašnji i budući predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, premijer i predsjednik Hrvatske Vlade i prijatelj općine g. Andrej Plenković dobiti apsolutnu podršku na unutarstranačkim izborima od svih viničkih članova stranke, a svakako i moju osobnu, izjavio je načelnik općine Marijan Kostanjevac.