Danas je načelnik Općine Vinica razveselio svojim posjetom te naravno slatkišima, mališane i tete iz Dječjeg vrtića Sreća. Time je ujedno uzvratio posjet djece i teta iz vrtića Općini.

Zahvaljujemo na kreativno izrađenoj uskršnjoj čestitki te dolasku u Općinu, ujedno Vam želim Sretan Uskrs te da ugodno provedete blagdane u krugu svojih obitelji, izjavio je tom prilikom načelnik Marijan Kostanjevac.

 

 

Prema Odluci o kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vinica, iz općinskog proračuna podmirivati će se trošak javne usluge plaćanjem računa za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada.

Pravo na financiranje usluge mogu ostvariti umirovljenici (samac ili kućanstvo do dva člana) s mirovinom (prihodom) do 1.750,00 kn ili nezaposlene osobe (samac ili kućanstvo do dva člana) bez prihoda, a o pravu na financiranje usluge odlučiti će se posebnim rješenjem.

Uz ispunjen obrazac zahtjeva koji se podnosi za jednu kalendarsku godinu, a može se dobiti u Općini Vinica, potrebno je priložiti slijedeću dokomentaciju : presliku osobne iskaznice podnositelja i drugog člana domaćinstva, presliku posljednjeg ispostavljenog računa za uslugu prikupljanja komunalnog otpada, dokaz o ostvarenom prihodu (umirovljenici dostavljaju zadnji odrezak od mirovine ili izvadak s računa, a nezaposlene osobe potvrdu HZZ-a i Porezne uprave ) te izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva.

Odlukom je također utvrđena mogućnost preuzimanja obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na prikupljanje, prijevoz i obradu pelena iz kućanstava u posebnim spremnicima.

Domaćinstva koja imaju potrebe za odlaganjem korištenih pelena u posebne spremnike, dostavljaju uz zahtjev i presliku posljednjeg računa, još slijedeću dokumentaciju : 

a)za djecu do 36 mjeseci starosti -presliku rodnog lista i uvjerenje o prebivalištu

b)za odrasle osoobe s inkontinencijom – presliku osobne iskaznice i potvrdu liječnika

Na temelju prikupljenih podataka/zahtjeva, Općina Vinica će sastaviti popis i dostaviti ga isporučitelju usluga koji će zainteresiranim korisnicima dostaviti posebne spremnike.

 

OBRAZAC ZAHTJEVA 

 

IZJAVA NAČELNIKA OPĆINE VINICA POVODOM POTPISIVANJA

UGOVORA O ARBORETUMU

Ovo je doista velika stvar jer se konačno dogodilo ono što se trebalo već davno dogoditi.

Dakle, radi se ustupanju državne imovine - Arboretuma i dvorca Opeka na 50 godina čime su se stekli uvjeti prijave na natječaj i dobivanje europskih novaca , 70 milj kn za revitalizaciju, ponavljam revitalizaciju , najvrjednijega u čitavom kompleksu Arboretuma, a to je park, dok je dvorac iako u sklopu parkovne cjeline, ipak manje vrijednosti . Ovo što je ministar Marić napravio uvod je i uvjet za priču o Centru kompetentnosti, dakle ovo je dokaz kako ova Vlada na čelu s premijerom Plenkovićem , koji je i sam bio uključen u cijelu priču, učinila veliki iskorak prema osnovnom cilju - revitalizaciji najvrjednijeg parka i arboretuma u ovom dijelu Europe. Ne treba zaboraviti da će , ako sve bude išlo po planu, primarno u park, onda i dvorac kroz projekt biti uloženo cca 35 milijuna kuna , dok će preostalih 35 mil kn biti utrošeno u srednju školu.

Općina Vinica sudjelovala je čitavo vrijeme u priči o revitalizaciji, međutim, općina je nažalost prije dolaska župana Čačića bila isključena iz svih aktivnosti iako je ideja o tom projektu   potekla od mene osobno,   kao načelnika i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Općine Vinica, uz podršku vrha stranke .

Neću se osvrtati unatrag jer sve što smo doživjeli doista nije za iznošenje u javnost, ali kao što sam i izjavio prilikom potpisivanja ugovora u županiji, nisam vjerujte mi, vjerovao da će se to ikada dogoditi !

Sada se sav trud, i naš i moj osobno, kao i naše stranke, ipak ostvario u sinergiji sa županijom i Vladom pa je slijedeći zadatak primiti se posla i čitavu priču odraditi do kraja. Kroz Centar kompetentnosti vraćamo i srednjoj školu poziciju koju zaslužuje , a Vinici dajemo šansu da se visoko pozicionira na turističkoj karti kako u državi tako i van granice.

Općina mora biti u sve uključena i upravo zato sam kao načelnik općine prisustvovao potpisivanju, jer se radi o prostoru kojim raspolaže i kojim prostorno planskom dokumentacijom upravlja Općina.

Ovim potpisivanjem konačno se i to na konkretan način Vlada i resorno ministarstvo dokazalo kao partner jedinici lokalne i regionalne samouprave   što dosada nije bio primjer.

Sa ministrom Marićem i njegovim suradnicama razgovarali smo i o darovanju zemljišta Općini, a radi se konkretno o prostoru i okolišu Lovačkog doma u Vinici, površini oko ribnjaka te ostalim nekretninama na području Općine Vinica koje su danas u vlasništvu Republike Hrvatske. Slijedom toga, ministar Marić će početkom svibnja   doći na potpisivanje ugovora o darovanju Općini Vinica, ali i Sveučilištu Sjever, Županiji, PZ Vidovec i ostalim općinama. Potpisivanje će biti upriličeno u našoj Općini i to u prostoru parka Arboretuma.

Ovom prilikom, u ime svih žitelja, želim još jednom zahvaliti premijeru i predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Plenkoviću , čitavoj Vladi i svim ministrima na suradnji i razumijevanju. Zahvaljujem i saborskim zastupnicima Stričaku i Križaniću, a siguran sam da će naši glasači taj njihov veliki trud i angažman nagraditi već prilikom izbora članova za EU parlament.

                                                                                                         Načelnik Općine Vinica

                                                                                                            Marijan Kostanjevac

Prema Zaključku načelnika Općine Vinica povodom nastupajućih Uskrsnih blagdana isplaćivati će se jednokratna novčana potpora u iznosu od 150,00 kn :

  • umirovljenicima čiji iznos ukupnih mirovinskih primanja ne premašuje iznos od 1.750,00 kn
  • osobama starijim od 50 godina koje su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje prijavljene kao nezaposlene u trajanju duljem od 30 dana, a nemaju primanja i nisu korisnici zajamčene minimalne naknade.

Za potrebe isplate, osim osobne iskaznice:

- umirovljenici dostavljaju zadnji odrezak od mirovine ili izvoda s tekućeg računa iz kojeg je vidljiva uplata mirovinskih primanja-           

-  nezaposlene osobe dostavljaju potvrdu Zavoda za zapošljavanje kojom dokazuju da su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba

Potpore će se isplaćivati u prostorijama Općine od    15. do 18. travnja (ponedjeljak –četvrtak) 2019. godine, u vremenu od 12,00 – 14,00 sati.

U Varaždinskoj županiji jučer je u prisustvu načelnika Općine Marijana Kostanjevca bilo upriličeno potpisivanje Ugovora o davanju na uporabu Arboretuma i dvorca Opeka . Ovim Ugovorom Ministarstvo državne imovine dalo je Varaždinskoj županiji na uporabu u trajanju od 50 godina čitav kompleks Arboretum Opeka za potrebe provođenja projekta Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi.

- Činom potpisivanja ugovora između ministra Marića i župana Čačića konačno su stvoreni uvjeti za revitalizaciju Arboretuma čemu sam posvetio cijeli svoj politički angažman i život. Okosnica cijele priče o Centru kompetentnosti mora biti upravo park koji je u čitavoj priči i najvrijedniji, a u kojem više od 40 godina nije bilo posađeno ni jedno vrijedno stablo. Ovo je prilika da se europskim sredstvima uredi glasoviti perivoj, da   započne rekonstrukcija i sanacija dvorca te da Srednja škola Arboretum Opeka ponovo postane prepoznatljiva i reprezentativna u području poljoprivrede, voćarstva, hortikulture i urbanih parkova općenito. U sinergiji sa županijskim strukturama došlo je do 1. faze odnosno predrealizacije jednog vrijednog projekta – revitalizacije najznačajnijeg perivoja na području jugoistočne Europe što će uvelike utjecati na turističku ponudu te uvrstiti Općinu Vinica na kartu značajnih turističkih lokaliteta. Pošto se radi u području Općine Vinica, Općina će i nadalje biti uključena u apsolutno sve aktivnosti povezane sa uspostavom Centra kompetencija te sudjelovati u realizaciji čitavog projekta u suradnji sa Ministarstvom i županijom – naglasio je tom prilikom Načelnik Općine Vinica.

Prilkom susreta načelnika sa ministrom dotaknute su i druge teme vezane uz darovanja čitavog kompleksa oko Lovačkog dom,  dijela oko ribnjaka u Vinici te ostalih nekretnina koje su sad u vlasništvu Republike Hrvatske . Načelnik je zahvalio minstru i suradnicima, kao i premijeru Plenkoviću  koji je osobno bio uključen u čitav postupak oko Arboretuma te izjavio kako je ovo najkonkretniji vid suradnje državne vlasti i lokalne samouprave. Tom prilkom ministar je najavio svoj posjet Općini Vinica u 5. mjesecu kada će biti upriličeno potpisivanje ugovora o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske sa Općinom Vinica kao i drugim jedinicama lokalne samouprave, Sveučilištem Sjever, PZ Vidovec i ostalima.

Udruga mladih UMAMI Vinica  i naša Viničanka, najsestra Božena Kapitarić  i  ovog proljeća provode zajedničku humanitarnu akciju "CVIJEĆEM DO POMOĆI" . Akcija će se provoditi prodajom doniranih cvijetnih sadnica, a sav prihod od prodaje bit će namijenjen za nabavu opreme potrebne za održavanje praktične nastave  učenika Osnovne škole Vinica  iz kemije i biologije.

Akcija će se provoditi pred zgradom Općine Vinica u petak i subotu, 12.i 13. travnja te  od utorka do nedjelje, od 23. do 28. travnja, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

plakat cvijecem do pomoci-manji 2019

POSTAVLJANJE USKRŠNJE PISANICE

Ponedjeljak, Srp 22, 2019

Tradicionalno se povodom uskršnjih blagdana godinama postavlja velika pisanica oslikana viničkim i vjerskim motivima, koja probuđuje uskršnji duh u našim sumještanima.

Uskršnja se pisanica postavlja svake godine u drugom naselju Općine Vinica. Ove se godine pisanica postavila u Donjem Vratnu, koja će vjerujem plijeniti pozornost naših sumještana, ali i razveseliti brojnu djecu povodom nadolazećih uskrsnih blagdana, izjavio je načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

 

PROLJETNO ČIŠĆENJE OPĆINE VINICA

Ponedjeljak, Srp 22, 2019
Općina Vinica je ove subote, 06. travnja 2019. godine u suradnji sa Lovačkom udrugom „Opeka“ ujedinila volontere iz ostalih udruga koje djeluju na području Općine te organizirala veliku akciju čišćenja i sakupljanja otpada koje su neodgovorni pojedinci ostavili u šumama i  kanalima uz ceste.

Čistilo se više lokacija :  divlje odlagalište Grebljica, šume u brežnim područjima Općine, Ladanjska gmajna tj. šuma,  divlje odlagalište uz park uz Arboretum i  kanal u  nastavku ul. Svete Ane.

Sav prikupljen otpad preuzela je Čistoća d.o.o. iz Varaždina kojoj je na području naše Općine povjerena usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

- Moramo produbiti svijest o važnosti gospodarenja otpadom, recikliranju otpada te počevši od sebe, možemo puno učiniti da nam Općina  bude čista. Zašto bacati otpad u grabe, šume te uz puteve, ako postoje zakonski okviri odvoza otpada doslovno iz dvorišta? Ovom prilikom još jednom pozivam sumještane da se odazovu novom projektu Mobilnog reciklažnog dvorišta te da otpad koji se ne prikuplja u  spremnicima sa crnim i plavim poklopcima ili u vrećama,  dostave  u mobilno reciklažno dvorište na  već spomenute lokacije i u dogovoreno vrijeme te na  taj način očuvaju našu Vinicu čistom, naglasio je  načelnik Marijan Kostanjevac koji je glavni inicijator akcije čišćenja.  Čuvajte naše šume i prirodu, to je naše najveće bogatstvo pogotovo u našim lijepim krajevima koji se još koliko toliko odupiru uništenju. Načelnik je ujedno i zahvalio svima koji su se odazvali na akciju u tako velikom broju te ih pozvao na druženje i domjenak nakon obavljenog posla. 

„Čuvajmo Zemlju i prirodu na njoj, jer ih nismo naslijedili od svojih djedova i očeva, nego smo ih posudili od svojih potomaka.” (Poglavica Bik Koji Sjedi)

U sklopu EU  projekta KREATIVNI SENIORI  u koji je uključena i Općine Vinica,  u nedjelju, 07. travnja od 8,00 do 16,00 sati,  u Gornjoj Voći , u prostoru stare škole i ambulante, održava se Dan otvorenih vratiju. Tom prilikom zainteresirani će se moći upoznati  sa osnovama izrade predmeta od gline , a moći će sazanti i kako se mogu uključiti u ostale kulturno-kreativne radionice koje su organizirane u sklopu projekta ( slikarska, dramska, folklorna) . Za sve sudionike radionica  oiguran je i prijevoz do mjesta održavanja radionica.

DOĐITE  I ZABAVITE SE !

 

Vezano uz izbore članova u Europski parlament, Ministzarstvo uprave izdalo je Objavu biračima radi provjere upisa u Registar birača.

Objavu biračima možete preuzeti OVDJE.