Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

ZAMJENICA  NAČELNIKA

Vinica,  01. travnja  2021.

                Na temelju članka 9. stavak 2. Odluke o nagradama najuspješnijim studentima

( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj   6 /14.),   Zamjenica načelnika Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

I.    Predmet natječaja: Dodjela nagrada najuspješnijim studentima s prebivalištem na području Općine Vinica,   

II.  Povodom Dana Općine,  Općina Vinica dodijelit će  3 nagrade najuspješnijim redovitim   studentima, svaka  u iznosu od 5.000,00 kn

III.  Nagrade će se dodijeliti prema kriterijima iz Odluke o nagradama najuspješnijim studentima,   a  kandidati trebaju zadovoljavati  slijedeće uvjete:

  • da su državljani RH
  • da imaju prebivalište na području Općine Vinica u trajanju najmanje 2 godine
  • da im je prosjek ocjena svih položenih ispita tekućeg studija, uključujući i prethodno završene razine studija,  iznad 4,49
  • da su redovno upisani u drugu ili višu godinu studija i da  nemaju zaostajanja tijekom studija.

IV  Uz prijavu koja se dobiva u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Vinica ili preuzima na    www.vinica.hr    kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • presliku važeće domovnice ili  putovnice 
  • presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu nadležne PU Varaždinske o duljini prebivališta na području Općine
  • potvrdu visokog učilišta o upisu u tekuću akademsku godinu (2020/21.) u statusu  redovitog studenta iz koje je vidljiva  godina studija,  naziv i vrsta studija,  trajanje studija (broj semestara) i godina upisa prve godine.
  • ovjereni prijepis ocjena svih godina tekućeg studija, a studenti diplomskih studija dostavljaju  i ovjereni prijepis ocjena prethodno završene razine studija
  • studenti na studijima u inozemstvu dokumente pod c) i d) dostavljaju i prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod sudskog tumača.

V       Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine

          Vinica, Marčan, Vinička 5,  zaključno  do   utorka, 13. travnja 2021. godine.

                                                                                           Zamjenica načelnika Općine Vinica

                                                                                                     Mirjana Jambriško

Skip to content