Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni pozivi i natječaji

AKTUALNO

Javni poziv za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
        NAČELNIK
Klasa: 602-03/20-01/03
Urbroj: 2186/011-03-20-1
Vinica, 22. rujna   2020.
 

    

Na temelju članka 4. Odluke o pružanju novčane potpore učenicima srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

Općina Vinica       će u nastavnoj godini 2020/2021. učenicima s prebivalištem na području Općine Vinica dodjeljivati novčane potpore       u iznosu od 200,00 kn mjesečno 

Pravo na mjesečnu novčanu potporu mogu ostvariti učenici upisani u redovne dvogodišnje ili trogodišnje srednjoškolske obrazovne programe za zanimanja koja se Preporukom HZZ-a smatraju deficitarnim (armirač, fasader, zavarivač, krojač, tesar, zidar, limar, elektroinstalater, vozač motornog vozila, bravar, instalater kućnih instalacija, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, keramičar oblagač, autolakirer, automehatroničar, kuhar, soboslikar, konobar, mesar, autolimar, monter suhe gradnje, stolar, pekar, obućar, galanterist, strojobravar, dimnjačar, prodavač, grafičar tiska, slastičar, tapetar) te četverogodišnje srednjoškolske programe (elektrotehničar) pod uvjetom da su oni kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica       

Uz ispunjen obrazac prijave učenici dostavljaju :

– potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa    te razreda

–   presliku osobne iskaznice kao i preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika   ili uvjerenja o prebivališta

–      broj žiro računa na koji će se isplaćivati potpora

Rok za podnošenje prijava je 19. listopada 2020., a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5. Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

                                                                                    Načelnik Općine Vinica

                                                                                       Marijan Kostanjevac

 

OBRAZAC PRIJAVE 

AKTUALNO

Javni poziv za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
        NAČELNIK
Klasa: 602-03/20-01/03
Urbroj: 2186/011-03-20-1
Vinica, 22. rujna   2020.
 

     

Na temelju članka 4. Odluke o pružanju novčane potpore učenicima srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

Općina Vinica       će u nastavnoj godini 2020/2021. učenicima s prebivalištem na području Općine Vinica dodjeljivati novčane potpore       u iznosu od 200,00 kn mjesečno 

Pravo na mjesečnu novčanu potporu mogu ostvariti učenici upisani u redovne dvogodišnje ili trogodišnje srednjoškolske obrazovne programe za zanimanja koja se Preporukom HZZ-a smatraju deficitarnim (armirač, fasader, zavarivač, krojač, tesar, zidar, limar, elektroinstalater, vozač motornog vozila, bravar, instalater kućnih instalacija, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, keramičar oblagač, autolakirer, automehatroničar, kuhar, soboslikar, konobar, mesar, autolimar, monter suhe gradnje, stolar, pekar, obućar, galanterist, strojobravar, dimnjačar, prodavač, grafičar tiska, slastičar, tapetar) te četverogodišnje srednjoškolske programe (elektrotehničar) pod uvjetom da su oni kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica       

Uz ispunjen obrazac prijave učenici dostavljaju :

– potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa    te razreda

–   presliku osobne iskaznice kao i preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika   ili uvjerenja o prebivalištu

        broj žiro računa na koji će se isplaćivati potpora

Rok za podnošenje prijava je 19. listopada 2020., a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5. Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

                                                                                    Načelnik Općine Vinica

                                                                                       Marijan Kostanjevac

AKTUALNO

Javni poziv za dodjelu novčanih potpora studentima

REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
        NAČELNIK
Klasa: 602-04/20-01/02
Urbroj: 2186/011-03-20-1
Vinica, 22. rujna   2020.

 

     

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13. i 104/18.), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica
  1. Općina Vinica će u akademskoj godini 2020/2021.   dodjeljivati novčane  potpore u iznosu od

a)300,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

b)500,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu, u ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu

  1. Studenti će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:
– da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području  Općine Vinica
– da su redoviti studenti
– da su ostvarili minimalni prosjek ocjena od 2,5 u prethodnoj godini studija
– da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta ne prelaze iznos od 3 prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

     3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu studenti uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

– presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika
– potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra
– potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (odnosi se na studente 2. i viših godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)
– potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini   kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu
– broj žiro – računa na koji će se vršiti uplata potpore

   4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 19. listopada 2020. godine, a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5.

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                       Marijan Kostanjevac

OBRAZAC PRIJAVE

 

    

Skip to content