Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vijesti

ZAVRŠENO OCJENJIVANJE UZORAKA ZA 21. IZLOŽBU VINA „VINEA 2021.“

Povjerenstvo za ocjenjivanje, prema preporukama Stožera civilne zaštite i poštujući propisane epidemiološke mjere, 06. svibnja završilo je s ocjenjivanjem zaprimljenih uzoraka vina. Podjela odličja održat će se na 21. izložbi vina „VINEA 2021.“, u subotu, 15. svibnja 2021. godine, na natkrivenoj terasi pored zgrade Općine Vinica, s početkom u 14,00 sati te u skladu s epidemiološkim mjerama.

VINIČKI VATROGASCI OBILJEŽILI BLAGDAN SV. FLORIJANA

Vatrogasci Vatrogasne zajednice Općine (VZO) Vinica, u koju su udruženi DVD Vinica, DVD Donje Vratno i DVD Gornje Ladanje, u utorak, 04.05. obilježili su blagdan sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca.

Predstavnici vatrogasaca Robert Kovačić, Miroslav Kelemenić, Ivan Kelemen i Ivica Lazar zapalili su svijeće na grobu prerano preminulog načelnika Općine Vinica Marijana Kostanjevca, kod kipa sv. Florijana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu.

Misa za sve vatrogasce održana je u crkvi sv. Marka uz poštivanje epidemioloških mjera.

Obilježavanju blagdana sv. Florijana prisustvovala je zamjenica načelnika Mirjana Jambriško, a tom je prilikom pohvalila rad i organizaciju naših vatrogasaca te im čestitala njihov dan.

OBAVIJEST PREDSJEDNICIMA / ZAMJENICIMA TE ČLANOVIMA BIRAČKIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

Mole se svi predsjednici / zamjenici te svi članovi biračkih odbora na području Općine Vinica da prouče materijale za izbore te pregledaju webinar kako bi se educirali za rad biračkih odbora.

Na web stranici https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/lokalni-izbori/lokalni-izbori-2021/aktualnosti-2878/biracki-odbori-2884/2884 DIP je objavio

 • Podsjetnik za rad biračkih odbora na lokalnim izborima i
 • webinar za članove biračkih odbora.

Također, na poveznici https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2021/Lokalni%20izbori%202021/OBVEZATNE%20UPUTE%20I%20OBRASCI/(03)%20Obvezatne%20upute%20L%20V.pdf nalaze se Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto od 14. travnja 2021., prema kojima postoji mogućnost glasovanja slijepe, slabovidne ili druge osobe s tjelesnom manom uz pomoć druge pismene osobe koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste odnosno redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vinica

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI OVJERE OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURA

Vezano uz primjenu  čl. 17. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/2012, 121/2016, 98/2019, 42/2020, 144/2020, 37/2021) obavještavamo  kandidate  na predstojećim lokalnim izborima  da  očitovanje  o prihvaćanju kandidature  mogu  ovjeriti svakog radnog dana u vremenu  od 7,00-15,00 sati  u prostorijama Općine Vinica.

Ukoliko to ne mogu učiniti u navedeno vrijeme,    moguće je  organizirati dežurstvo od strane stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Vinica, uz  prethodnu  telefonsku najavu na tel. broj 042/ 722 – 233.
Sve kandidate  molimo da se pridržavaju ove obavijesti  kako bi se sve radnje izbornog povjerenstva mogle nesmetano odvijati uz poštivanje epidemioloških mjera.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VINICA

ISPLATA JEDNOKRATNE POTPORE UMIROVLJENICIMA

Ove godine, zbog objektivnih okolnosti, nije bilo moguće umirovljenicima isplatiti „uskrsnicu“ odnosno jednokratnu potporu za Uskrsne blagdane.

Jednokratna potpora u iznosu od 200,00 kn  biti će isplaćena ovih dana

i to prema slijedećem rasporedu:

   28. travnja – naselje Gornje Ladanje i Pešćenica Vinička,

                    29. travnja – naselje Vinica i Marčan

                    30. travnja – naselje Donje Vratno, Vinica Breg i Goruševnjak

           u zgradi Općine Vinica i to u vremenu od 11,00  do 14,00 sati.

Pravo na potporu mogu ostvariti:

 • umirovljenici čija ukupna mirovina (hrvatska i inozemna) ne premašuje iznos od 1.900,00 kn,
 • nezaposlene osobe, starije od 50 godina, a koje su prijavljene Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i to minimalno 60 dana  
 • osobe koje primaju naknadu za tuđu pomoć i njegu i nemaju drugih prihoda.

Prilikom isplate potrebno je predočiti:

umirovljenici – osobnu iskaznicu i dokaz o iznosu isplaćene mirovine (hrvatske i/ili inozemne) za prethodni mjesec,

nezaposlene osobe – osobnu iskaznicu i potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su upisani u evidenciju nezaposlenih osoba minimalno 60 dana,

osobe koje primaju naknadu za tuđu pomoć i njegu – osobnu iskaznicu te dokaz o isplaćenoj naknadi za tuđu pomoć i njegu za prethodni mjesec.

Zbog epidemiološke situacije korisnici su dužni pridržavati se navedenog rasporeda, a prilikom isplate svaka osoba treba nositi masku, imati vlastitu kemijsku olovku te poštivati  upute djelatnika Općine koji će koordinirati isplatu potpora u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.

                                                                                                                      OPĆINA VINICA

POTPISIVANJE UGOVORA ZA REDOVITI PROGRAM RADA UDRUGA

Na temelju prikupljenih i obrađenih Prijava udruga koja rade i djeluju na području Općine Vinica, određena je rang lista te slijedi potpisivanje Ugovora.

Zbog epidemioloških uvjeta i mjera koje su na snazi, potpisivanje će biti organizirano na način da će svaki predsjednik udruge, na kućnu adresu dobiti potpisani i ovjereni Ugovor o financiranju redovitog programa udruga, od strane Općine Vinica, te se mole predsjednici da jedan potpisani i ovjereni primjerak od svoje strane dostave u Općinu Vinica.

ŽELIM VOZITI BICIKL – BICIKLISTIČKI KAMP

Pod strogim epidemiološkim mjerama projekt ŽELIM VOZITI BICIKL završio je i s drugom fazom u kojem se pripremalo učenike za natjecanje SIGURNO U PROMETU. Prva faza obuhvaćala je državno natjecanje PROMETNA UČILICA  koje se održavalo ON-LINE (ucilica.skole.hr) a obuhvatilo je preko 300 učenika iz četiri partnerske škole OŠ Vinica, OŠ Cestica, OŠ Petrijanec i VII. OŠ Varaždin s iznimnim rezultatima.

U školskom natjecanju Sigurno u prometu u navedenim školama sudjelovalo je točno 95 učenika, a najboljih četiri učenika iz svake škole sudjelovali su na biciklističkom kampu u OŠ Vinica.

Kamp se sastojao od četiri dana (od 06.04.2021. do 09.04.2021 u vremenskom periodu o 9:00 do 12:00 sati) gdje su učenici u realnoj prometnoj situaciji vozili bicikle po poligonu ali i po prometnicama Općine Vinica, Općine Cestica, Općine Petrijanec i Grada Varaždina. Tijekom kampa učenici su učili vožnju po kolniku, vožnju po biciklističkoj stazi, vožnju u koloni, vožnju kroz rotor, vožnju kroz semafor te druge realne prometne situacije.

Samo natjecanje sastojalo se od teoretskog (ispit na računalu putem on-line aplikacije) i praktičnog dijela (biciklistički poligon). 

Provoditelji projekta su nastavnici TZK zaposlenici u osnovnim škola Dubravko Banek, prof., Nikola Sedlar, prof. Predrag Dobrotić, prof. kao i  voditelj i autor projekta dr.sc. Branimir Štimec, prof.

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

ZAMJENICA  NAČELNIKA

Vinica,  01. travnja  2021.

                Na temelju članka 9. stavak 2. Odluke o nagradama najuspješnijim studentima

( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj   6 /14.),   Zamjenica načelnika Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

I.    Predmet natječaja: Dodjela nagrada najuspješnijim studentima s prebivalištem na području Općine Vinica,   

II.  Povodom Dana Općine,  Općina Vinica dodijelit će  3 nagrade najuspješnijim redovitim   studentima, svaka  u iznosu od 5.000,00 kn

III.  Nagrade će se dodijeliti prema kriterijima iz Odluke o nagradama najuspješnijim studentima,   a  kandidati trebaju zadovoljavati  slijedeće uvjete:

 • da su državljani RH
 • da imaju prebivalište na području Općine Vinica u trajanju najmanje 2 godine
 • da im je prosjek ocjena svih položenih ispita tekućeg studija, uključujući i prethodno završene razine studija,  iznad 4,49
 • da su redovno upisani u drugu ili višu godinu studija i da  nemaju zaostajanja tijekom studija.

IV  Uz prijavu koja se dobiva u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Vinica ili preuzima na    www.vinica.hr    kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku važeće domovnice ili  putovnice 
 • presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu nadležne PU Varaždinske o duljini prebivališta na području Općine
 • potvrdu visokog učilišta o upisu u tekuću akademsku godinu (2020/21.) u statusu  redovitog studenta iz koje je vidljiva  godina studija,  naziv i vrsta studija,  trajanje studija (broj semestara) i godina upisa prve godine.
 • ovjereni prijepis ocjena svih godina tekućeg studija, a studenti diplomskih studija dostavljaju  i ovjereni prijepis ocjena prethodno završene razine studija
 • studenti na studijima u inozemstvu dokumente pod c) i d) dostavljaju i prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod sudskog tumača.

V       Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine

          Vinica, Marčan, Vinička 5,  zaključno  do   utorka, 13. travnja 2021. godine.

                                                                                           Zamjenica načelnika Općine Vinica

                                                                                                     Mirjana Jambriško

Skip to content