Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU

Prijedlog proračuna za 2023. godinu

U skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.,  85/15. i 69/22.)   Nacrt prijedloga Proračuna  Općine Vinica za 2023. godinu upućuje se na prethodnu raspravu i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Mišljenje i prijedloge na  Nacrt možete predati na  obrascu  do 29. studenog 2022. godine na e-mail: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr

Plan savjetovanja s javnošću 2023. godina

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu na području Općine Vinica

U skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i  85/15.)  utvrđeni Nacrt prijedloga  Odluke o  komunalnom redu na području Općine Vinica upućuje se na prethodnu raspravu i savjetovanje sa  javnošću. Mišljenje i prijedloge na  Nacrt možete predati na  obrascu  do 17.veljače do 18. ožujka 2022. godine na e- mail: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

U skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i  85/15.)  utvrđeni Nacrt prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sa pripadajućim prilozima upućuje se na prethodnu raspravu i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Mišljenje i prijedloge na  Nacrt možete predati na  obrascu  do 27. prosinca 2021. do 26. siječnja 2022. godine na e- mail: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr

Opći uvjeti isporuke uslužne komunalne djelatnosti  ukopa pokojnika unutar groblja u Marčanu

U skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i  85/15.)  utvrđeni Nacrt prijedloga  Općih uvjeta isporuke uslužne komunalne djelatnosti  ukopa pokojnika unutar groblja u Marčanu sa pripadajućim prilozima upućuje se na prethodnu raspravu i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Mišljenje i prijedloge na  Nacrt možete predati na  obrascu  do 27. prosinca 2021. do 26. siječnja 2022. godine na e-mail: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr

Skip to content