Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu novčanih potpora studentima

AKTUALNO

REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
        NAČELNIK
Klasa: 602-04/20-01/02
Urbroj: 2186/011-03-20-1
Vinica, 22. rujna   2020.

 

     

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13. i 104/18.), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica
  1. Općina Vinica će u akademskoj godini 2020/2021.   dodjeljivati novčane  potpore u iznosu od

a)300,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

b)500,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu, u ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu

  1. Studenti će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:
– da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području  Općine Vinica
– da su redoviti studenti
– da su ostvarili minimalni prosjek ocjena od 2,5 u prethodnoj godini studija
– da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta ne prelaze iznos od 3 prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

     3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu studenti uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

– presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika
– potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra
– potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (odnosi se na studente 2. i viših godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)
– potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini   kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu
– broj žiro – računa na koji će se vršiti uplata potpore

   4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 19. listopada 2020. godine, a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5.

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                       Marijan Kostanjevac

OBRAZAC PRIJAVE

 

    

Skip to content