Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola s područja Općine Vinica

 


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Načelnik

KLASA: 602-02/22-01/06
URBROJ:2186-11-22-1
Vinica, 19. kolovoza 2022. godine

Na temelju članka 4. Odluke o pružanja novčane potpore učenicima srednjih škola Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 109/21), načelnik Općine Vinica objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola s područja Općine Vinica

1. Općina Vinica utvrđuje potpore u iznosu od 200,00 kn mjesečno učenicima srednjih škola koji su u svom osnovnoškolskom obrazovanju imali prosjek ocjena 4,5 i više kroz svih 8 razreda te isti prosjek ostvaruju kroz srednjoškolsko obrazovanje.
Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 01.09.2022. do 30.06.2023. godine.

2. Učenici će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:
-da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica
-da su upisani u redovne obrazovne programe
-da su u svom osnovnoškolskom obrazovanju imali prosjek ocjena 4,5 i više kroz svih 8 razreda te isti prosjek ostvaruju kroz srednjoškolsko obrazovanje

3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu učenici uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
-ispunjen obrazac prijave
-potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa i razreda
-presliku osobne iskaznice
-preslike osobnih iskaznica roditelja/ staratelja/ zakonskih skrbnika ili preslike uvjerenja o prebivalištu
-broj žiro računa učenika/učenice na koji će se isplaćivati potpora (preslika kartice ili ugovora o otvorenom žiro računu)
-potvrdu škole o ostvarenom prosjeku ocjena (za učenike 1. razreda srednje škole-prosjek ocjena svih osam razreda osnovne škole, a za učenika 2. i viših razreda srednje škole- prosjek ocjena svih osam razreda osnovne škole i prethodnih razreda srednje škole; prosjek se može dokazati kopijama svjedodžba)

Napomena: Učenici koji su u školskoj godini 2021./2022. ostvarili pravo na novčanu potporu mogu dostaviti  svjedodžbu za šk.god. 2021./2022., ispunjen obrazac prijave i potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa i razreda, uz uvjet da nisu mijenjani osobni dokumenti ( preslika osobne iskaznice, preslika osobnih iskaznica roditelja/ staratelja/ zakonskih skrbnika ili preslika uvjerenja o prebivalištu, broj žiro računa učenika/učenice na koji će se isplaćivati potpora).

Učenici koji nisu u mogućnosti dostaviti potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa i razreda do 29. kolovoza, istu moraju dostaviti do 15. rujna 2022. godine.

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 29. kolovoza 2022. godine, a mogu se dostaviti, osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5 ili skenirane, elektronskom poštom na opcina.vinica@vinica.tcloud.hr .

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir. Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

NAČELNIK OPĆINE VINICA
dr. sc. Branimir Štimec, prof.

 

Skip to content