Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za novčane potpore studentima

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

           NAČELNIK

Klasa: 602-04/21-01/01

Urbroj: 2186/011-03-21-1

Vinica,  18. listopada 2021.

     Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13. i 104/18.), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora studentima s područja  Općine Vinica

1. Općina Vinica  će u akademskoj godini 2021/2022.   dodjeljivati  novčane potpore  u iznosu od:

a) 300,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju na području  Varaždinske,  Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

b) 500,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu,  u  ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu

2. Studenti će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:

–  da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području   Općine Vinica

–  da su redoviti studenti

–  da su ostvarili minimalni prosjek ocjena  od 2,5 u prethodnoj godini studija

–  da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta  ne prelaze iznos od 3 prosječne mjesečne neto plaće  u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini što iznosi 20.289,00 kn.

3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu studenti  uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

–  presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika

– potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra

– potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena  (odnosi se na studente 2. i viših godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)

– potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini   kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika  odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu

– broj žiro – računa na koji će se vršiti uplata potpore

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do  31. listopada 2021. godine, a mogu se dostaviti,  osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5 ili skenirane,  elektronskom poštom na opcina.vinica@vinica.tcloud.hr.

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.                                                                                Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

                                                                                      Načelnik Općine Vinica

                                                                                    Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

                         

Skip to content