Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NASTALE USLIJED PRIRODNE NEPOGODE OD TUČE NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU ŠTETE NASTALE USLIJED PRIRODNE NEPOGODE OD TUČE
NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

Područje Općine Vinica dana 25.svibnja ove godine bilo je zahvaćeno olujnim nevremenom s jakom tučom, a koje je nanijelo velike štete na poljoprivredi, građevinskim objektima i infrastrukturi.

Župan Varaždinske županije Odlukom (KLASA: 320-18/22-01/3, URBROJ: 2186-02/1-22-20 od 31. svibnja 2022.godine) proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područja Gradova Varaždin i Lepoglava te za Općine: Bednja, Donja Voća, Vinica, Petrijanec, Maruševec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ.

Stoga pozivamo sve ovlaštenike da najkasnije do 08. lipnja 2022. godine na propisanom Obrascu PN podnesu prijavu štete od prirodne nepogode – tuče:

Uz Obrazac PN , obavezno se dostavlja slijedeća dokumentacija :
– Ispunjeni obrazac Izjave o neposjedovanju osiguranja
– Preslika posjedovnog lista ili obrazac B Upisnika OPG-a za 2022.godinu
– Preslika iskaznice
– Broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja iste

Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

NAPOMENA:

U obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m2 odnosno ha.

Podaci za dugogodišnje nasade (voćnjake i vinograde) iskazuju se u broju stabala ili trsova.

 

Skip to content