Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za zapošljavanje žena

zazeli

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „ZAŽELI biti zaposlena žena“ (UP. 02.1.1.13.0231) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138, od 23. srpnja 2020. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0231, KLASA: 910-04/20-09/311, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1 od 04. rujna 2020., te članka 46. Statuta Općine Vinica (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 30/20), Općina Vinica objavila je  na stranicama HZZ-a natječaj za zapošljavanje odnosno prijam u radni odnos 3 žene   na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti  kao i potrebna dokumentacija za prijavu vidljivi su u NATJEČAJU .

Potrebne izjave :

Izjava o suglasnosti s uvjetima natječaja

Izjava o završenom osposobljavanju

Izjava o suglasnosti za osposobljavanje

Skip to content