Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VINICA

Rok za podnošenje prigovora objavljenih lista traje 48 sati od objave, odnosno do 02. svibnja 2021. u 8:30 sati.

Skip to content