Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Objave

PONOVLJENI OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-01/22-01/06
URBROJ: 2186-11-22- 2
Varaždin, 28. studenog 2022.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica na određeno vrijeme, do povratka na posao duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca na radno mjesto:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist javne uprave ili pravnog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera
– najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Varaždinske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– presliku osobne iskaznice ili putovnice
– presliku domovnice
– presliku svjedodžbe/diplome o završenom obrazovanju
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu – preslike)
– presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– izjavu da ne postoje zapreke za prijam u smislu članaka 14. i 15. Zakona

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.
U pisanoj prijavi kandidati su obvezi navesti e-mail adresu putem kojeg će biti obaviješteni o vremenu i mjestu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, s naznakom „ Oglas – Viši stručni suradnik za opće i upravno-pravne poslove“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA
Jedinstvenog upravnog odjela

Načelnik Općine Vinica dr.sc. Branimir Štimec, prof. posebno se zahvaljuje saborskom zastupniku Predragu Štromaru na osiguravanju dodatnih 20 milijuna kuna za razvoj viničkog kraja

Načelnik Općine Vinica dr.sc. Branimir Štimec, prof. napominje: „Od preuzimanja vlasti u Općini Vinica svakodnevno sam radio na rješavanju problema oko aglomeracije, u suradnji sa svim dionicima, te poboljšanja uvjeta za rad Vatrogasne zajednice Vinica. Oba projekta, usprkos mnogobrojnim problemima, su pred samim završetkom. Današnjim danom na sjednici sabora 29.11.2022. prihvaćen je proračun Republike Hrvatske sa 77 glasova za i 50 protiv. Posebno zahvaljujem predsjedniku vijeća Općine Vinica te saborskom zastupniku Predragu Štromaru koji je svojim nesebičnim radom za našu Općinu Vinica osigurao amandmanom dodatnih 2.654.456,00 eura za završetak obnove dvorca Opeke. Predrag Štromar najavio je završetak radova do kraja 2023. kada će dvorac biti stavljen u funkciju. U dvorcu će biti smješten Regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi kojeg će voditi Srednja škola Arboretum Opeka Marčan.“

Načelnik dr.sc. Branimir Štimec, prof. na postavljanju prve Pametne klupe u Vinici

Ispred Osnovne škole Vinica  postavljena je prva Pametna klupa ispod Interpretacijske ploče.

Na postavljanju klupe bili su načelnik dr.sc. Branimir Štimec, prof., ravnateljica Osnovne škole Vinica Mirjana Jambriško te direktorica Turističke zajednice „Sjever Zagorja“ Mirjana Koledić.

 Klupa je nabavljena u suradnji s Turističkom zajednicom „Sjever Zagorja“.

Načelnik ističe da je Općina Vinica orijentirana prema tehnologijama održivog razvoja pa na ovaj način razvijamo navedeni koncept.

 Pametna klupa omogućava punjenje mobilnog uređaja te  Wi-Fi konekciju na internet. Punjenje uređaja omogućavaju 2 USB i 2 bežična punjača, a ima i LED rasvjetu za ljepši noćni ugođaj. U slučaju lošijih vremenskih uvjeta neometan rad moguć je do nekoliko dana. Klupa je od galvaniziranog čelika te kaljenog stakla što znači da je otporna na svakojake vremenske uvjete. Pametna klupa je i funkcionalna jer je postavljena na izrazito frekventnom području.

Postavljen adventski vijenac i ukrašen bor ispred zgrade Općine Vinica

U subotu, 26. studenog 2022. godine postavljen je novi adventski vijenac ispred zgrade Općina Vinica te je postavljen i ukrašen bor na balkonu zgrade Općine Vinica.

U izradi i ukrašavanju sudjelovale su Verica Tot i Gabriela Adamić iz Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan, Blaženka i Emma Štromar, Marija Mihalina,Nenad  Mesek, Miljenko Hrženjak i Nenad Podgorelec.

Ujedno je i zapaljena prva svijeća na adventskom vijencu koja simbolizira nadu.

Načelnik dr.sc. Branimir Štimec, prof. zahvaljuje svima na trudu i zalaganju oko izrade i ukrašavanja.

Obilježen Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Danas su predstavnici Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata- klub Vinica te mještani Općine Vinica uz podršku načelnika dr.sc. Branimira Štimca, prof. , tradicionalno zapalili lampione na balkonu zgrade Općine radi obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Položili su 31 lampion što predstavlja 31. obljetnicu pada Vukovara.

U trajno sjećanje, a posebice na dan posvećen njihovoj žrtvi i stradanju, pale se svijeće na prozorima kuća i na ulicama.

Sjećanje na žrtve Domovinskog rata, Vukovara i Škabrnje

Povodom nadolazećeg Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata- klub Vinica uz podršku načelnika dr.sc. Branimira Štimca, prof. poziva veterane i mještane Općine Vinica da u trajno sjećanje na stradale i žrtve zapale lampione na balkonu zgrade Općine Vinica.

Lampioni će se paliti 17. studenog 2022. u 17:00 sati.

Održano „Martinje u Vinici 2022.“

U organizaciji Općine Vinica i Udruge vinogradara „Vinea“ Vinica u subotu, 12. studenog u prostorijama Općine Vinica održano je“ Martinje u Vinici 2022.“

Manifestacija je okupila brojne mještane i goste koji su uz ceremoniju krštenja mošta imali priliku probati raznorazne delicije. Za Vinskog kuma odabran je načelnik Općine Vinica te je time upriličio samu ceremoniju koju je organiziralo Kulturno umjetničko društvo Vinica.

Ceremoniji su uz načelnika Općine Vinica prisustvovali predsjednik Općinskog vijeća Općine Vinica i saborski zastupnik Predrag Štromar, saborska zastupnica Nadica Dreven Budinski i Turistička zajednica Sjever Zagorja te uveličali ovu proslavu.

Sve udruge s područja Općine Vinica bile su uključene u organizaciju te je svaka udruga dala svoj doprinos. Udruga vinogradara „Vinea“ Vinica osigurala je mošt i vino koje se moglo probati uz pečene kestene koje je osigurao BASK, a koje su ispekli Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornje Ladanje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratno Donje. Kulturno umjetničko društvo predstavljala je i sekcija „Vezilje“ te su imale štand s vlastitim proizvodima. Nogometni klub Vinica i Košarkaški klub Vinica spremali su kotlovinu, Udruga umirovljenika Vinica nudila je kolače, članovi  Moto kluba Bombelles osigurali su kobasice, Udruga mladih UMAMI Vinica pripremila je tradicionalne viničke specijalitete, Lovačka udruga Opeka Vinica nudila je gulaš od divljači, Športsko ribolovni klub Vinica fiš paprikaš, Udruga za sport i rekraciju „Kapla“ spremala je „krumpir u lončeku“, Odbojkaški klub Vinica osigurao je likere i kavu, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata-klub Vinica pripremili su vojnički grah, a Dobrovoljno vatrogasno društvo Vinica pripremilo je pečena jaja i kobasice. Dječji vrtić Vinica, Osnovna škola Vinica i Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan imali su štand s vlastitim proizvodima, a učenici iz Srednje škole prigodno su i uredili pozornicu. Gimnastički klub te Košarkaški klub „Opeka“ Marčan pobrinuli su se za marketinški dio.

Načelnik dr.sc. Branimir Štimec, prof. ističe: „Imam potrebu zahvaliti svim viničkim udrugama i ustanovama koje su svojim trudom i zalaganjem nesebično doprinijele da se dobro proveselimo i podružimo na ovogodišnjem Martinju.“

Skip to content