Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Objave

nikolinje

U OPĆINI VINICA PODIJELJENI DAROVI POVODOM NIKOLINJA

U petak su sva djeca s područja Općine Vinica starosti od 1 do 10 godina dobila prigodne darove za Nikolinje. Zbog već svima znanih razloga i epidemioloških mjera sva vrtićka djeca darove su dobili u Dječjem vrtiću, školska djeca u Osnovnoj školi, dok su se ostali darovi dostavili na kućne adrese. Ove je godine kupljeno 350 darova, a sredstva su osigurana u općinskom Proračunu.

Uvjereni smo da su djeca kao i njihovi roditelji zadovoljni poklonima iako nije bilo mogućnosti susreta sa Sv. Nikolom u ovo najljepše predbožićno vrijeme. Ovim putem zahvaljujem se djelatnicima Općine te svojoj zamjenici Mirjani Jambriško, koji su sve poklone evidentirali i razvrstali. Jednako tako zahvaljujem tetama na kreativnosti i prigodnoj kostimografiji u Dječjem vrtiću Vinica, kao i učiteljicama OŠ Vinica, koje su podijelile darove, izjavio je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

Petaši OŠ Vinica prvi se u Varaždinskoj županiji priključili Humanitarnoj akciji FB grupe – “Škola za sve”

S ponosom se možemo pohvaliti da su se učenici 5. a razreda Osnovne škole Vinica  prvi s područja Varaždinske županije uključili u humanitarnu akciju FB grupe “Škola za sve”. U utorak, 12.01.2021. g. prikupili su 14 školskih torbi s priborom i dodatnih pet praznih, koje je u Varaždin na sabirno mjesto dopremila razrednica 5. a razreda, učiteljica prirode i biologije Jelena Đurak. Učenici 5. a razreda OŠ Vinica sa svojim roditeljima i s nekoliko prijatelja i rođaka uključili su se u akciju i donirali svoje torbe koje više ne koriste i kupili školski pribor te se u školi to sve razvrstalo. Ispalo je da se prikupilo 14 torbi sa školskim priborom plus 5 torbi koje su bez pribora i koje se mogu dopuniti u akciji. Neka dječica su napisala dirljive poruke i ostavila svoje kontakt brojeve nadajući se da će im se netko od prijatelja i javiti te da će se možda roditi i neka nova prijateljstva. U torbe su stavili i nešto za razveseliti – čokoladice, knjige, igračke… Donaciju se prikupljala tijekom jutra, a pri razvrstavanju su pomogle i ravnateljica Mirjana Jambriško te pedagoginja Mateja Polančec. Ima torbi za dječake i djevojčice i sve su u odličnom stanju.

Svim učenicima, roditeljima, učiteljima i svima na potresom pogođenom području želimo puno zdravlja i hrabrosti da izdrže nevolju koja ih je snašla. Sretno!

Bravo za 5. a i njihovu učiteljicu! Veliko i neizmjerno HVALA djeci i roditeljima! Pokazali ste da imate pravo veliko

Bravo za  OŠ Vinica!

Općina Vinica uplatila Sisačkoj biskupiji 5.000,00 kn jednokratne pomoći

Područje Siska, Petrinje, Gline i okolnih mjesta pretrpjelo je u nedavnim potresima veliku materijalnu štetu. Na mnogim su građevinskim objektima nastala  znatna oštećenja, među ostalim i na zgradi sisačke katedrale Uzvišenja sv. Križa.  Stoga smo  na poslovni račun Sisačke nadbiskupije uplatili  jednokratnu pomoć u iznosu od 5.000,00 kn,  za sanaciju  nastalih oštećenja, izjavio je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

Vinica pomaže stanovnicima potresom pogođenog područja

Zajedno sa udrugama sa područja Općine Vinica i sa svim mještanima dobre volje Općina Vinica uključila se u pomoć stanovnicima potresom pogođenog područja.

    Dan nakon najtežeg potresa 30.12. 2020. počelo je prikupljanje pomoći donacijom potrebnih namirnica za stradale, a sve prema uputama Crvenog kriza i Stožera civilne zaštite. Pomoć se  prikupljala na 4 lokacije na području Općine Vinica u Vatrogasnom domu Gornje Ladanje, Vatrogasnom domu Vinica, u zgradi Općine Vinica te u Vatrogasnom domu Donje Vratno.  Ovom prilikom treba  zahvaliti svim stanovnicima Općine Vinica  koji su  kao i uvijek do sada pokazali svoju solidarnost i  suosjećanje   te se odazvali i uključili u koordinirano prikupljanje humanitarne pomoći za stradalo stanovništvo na području Banovine.  Mještani Vinice  maksimalno su se uključili  u  akciju jer se apelu za pomoć odazvalo gotovo 400 domaćinstava koji su od jutra dostavljali  prijeko potrebne potrepštine. Zahvalu treba uputiti i svim volonterima koji su prikupljali pomoć, a najviše vatrogascima DVD Vinica, DVD Donje Vratno i DVD Gornje Ladanje, članovima udruge mladih UMAMI, KUD-a Vinica, MK Bombelles i svima ostalim dobrim ljudima.

   Dogovoreno je da se pomoć dostavi direktno u jednu Općinu na  stradalom području. Tako je u dogovoru sa načelnicom Općine Majur Klementinom Karanović dogovoreno da se svih 10 tona prikupljene pomoći dostavi u Općinu Majur. Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac  sa predstavnicima Općine  Vinica  dana 12.01.2021. dostavio je  pomoć koja je u  dva  kamiona dostavljena prema Banovini u Općinu Majur. Posebnu zahvalu za dostavu donacije treba uputiti Autoprijevozniku Draženu Stolnik, Ivanu Krajnc, firmama KITZ d.o.o., Izvorplast d.o.o. te svim ostalima koji su na bilo koji način pridonijeli prikupljanju i dostavi pomoći, ali i onima koji su svoju pomoć ponudili.

   Osim prikupljanja i dostave pomoći vatrogasci su u dva navrata sudjelovali na sanaciji kuća. Tako je 30 članova DVD Vinica zajedno sa ekipom iz DVD Donje Vratno, Varaždinske građanske garde i volontera sa područja općine Vinice 02.01. 2021. sanirala oko dvadesetak kuća u Petrinji, te mjestima Strašnik i Moščenica. 09.01.2021. 8 članova DVD Vinica još jednom je sudjelovalo  u sanaciji kuća u istom području te je ukupno sanirano tridesetak kuća i  vraćeno je barem  malo osmjeha na lice nekolicine mještana.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

        N A Č E L N I K

Klasa : 940-01/20-01/07

Urbroj: 2186/011-03-20-1

Vinica,  29.  prosinca 2020.

                    Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  broj 7/10.) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju  natječaja za prodaju  nekretnina u vlasništvu Općine Vinica od  09.prosinca  2020. godine,  načelnik Općine  objavljuje  

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Vinica  

prikupljanjem pisanih ponuda

1.    Predmet prodaje su slijedeće nekretnine:  

a) Stan u Marčanu, Vinička 7 A,  III.kat desno, potkrovlje,  stan broj 7,  koji se sastoji  od tri  sobe, kuhinje, ostave, predsoblja, kupaonice, i WC-a , ukupne površine  71, 10 m2,  suvlasnički dio 7110/57570,  etažno vlasništvo (E 7) ),  a koji dio je neodvojivo povezan sa suvlasništvom cijele nekretnine  upisane pod A u z.k.ul. 1552, k.o. Marčan.

Pravo prvokupa  nad stanom ima sadašnji  korisnik.

Početna  cijena : 93.800,00 kn

b) Nekretnine  u Marčanu,  Vinička ulica  36, k.o. Marčan,    koje se sastoje  od : 

  •  kuće površine  64,38 m2,   gospodarske zgrada površine 60 m2  i   dvorišta površine 652,62 m2,   na čkbr. 10/1 i 7/1 u k.o. Marčan

   Početna  cijena :  93.950,00 kn

  •  pripadajućeg  poljoprivrednog  zemljišta  koje čine  čkbr. 459/4 (oranica sa  9 čhv),   čkbr. 459/7 (oranica  sa 445 čhv),   čkbr. 459/8 (šuma sa 632 čhv), čkbr. 460/1 (voćnjak sa 385 čhv),  čkbr. 461/4 (  oranica sa 20 čhv) , čkbr. 461/5 (oranica sa 1 čhv), sve u 1/1  udjela te čkbr. 462/3 ( šuma sa 644 m2) u ½ dijela udjela u vlasništvu ,

   Ukupna  početna  cijena  pripadajućeg zemljišta  :  37.070,68 kn

 c) nekretnina  u Vinici, Gorička  22,  čkbr. 458/17,  k.o. Vinica,koja se sastoji od :

  • kuće (47 m2) , dvorišta (287 m2) i vinograda (686 m2) , u 1/1  udjela

     Početna cijena  : 58.500,00 kn

d) Nekretnina u Vinici, Gorička 13,  koja se sastoji od   :

  • čkbr. 276/2, kuća sa dvorištem sa 71 čhv
  • čkbr. 277/1,  vrt kod kuće  sa 27 čhv
  • čkbr. 277/2, vrt kod kuće sa 81 čhv

     upisanih  u z.k.ul.66, k.o. Vinica u 2/56 dijela te

  • čkbr. 276/1 , kuća i dvor  u Vinici sa  40 čhv
  • čkbr. 276/3, vrt u Vinici sa 19 čhv

upisanih u z.k.ul.2548, k.o. Vinica  u 1/14 dijela

Početna cijena : 56.906,84 kn   

2.    Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema propisima  u   

Republici Hrvatskoj mogu biti stjecatelji vlasništva

3 .   Ponuda se podnosi u pisanom obliku i obavezno sadrži :

–  ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu i OIB , odnosno    naziv pravne osobe  s adresom i naznakom odgovorne osobe

– presliku osobne iskaznice  za fizičke osobe /presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvoda  iz sudskog  registra za pravne osobe ( ne stariji od 6 mjeseci) / presliku rješenja ili obrtnice  za obrtnike

–  oznaku nekretnine iz  točke  1. ovog natječaja za koju se podnosi pisana ponuda  s brojem katastarske čestice  i oznakom katastarske općine

–  iznos ponuđene cijene

–  dokaz o uplati jamčevine

–  broj računa i naziv banke za povrat jamčevine u slučaju da ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija

– izjavu ponuditelja  da u svemu prihvaća uvjete natječaja

– ugovorenu kupoprodajnu cijenu Kupac je  u pravilu dužan uplatiti jednokratno, ukoliko ugovorom nije određena mogućnost plaćanja  u maksimalno 60 obroka.

4. Sve nekretnine koje su predmet natječaja  prodaju se u stanju u kojem se nalaze  te se neće uvažavati eventualne primjedbe  o stanju ili opremljenosti istih.  Natjecatelji mogu razgledati predmetne nekretnine  u roku za podnošenje ponuda uz prethodnu najavu na tel. 042/ 722 233  na koji se mogu obratiti i za ostale informacije.

5.   Na ime jamčevine ponuditelji su dužni uplatiti iznos  od 10 %  početne cijene  nekretnine. Jamčevina se uplaćuje   na žiro-račun  Općine Vinica  IBAN HR09 23900011848600004 s pozivom na broj  7820 – OIB,  s naznakom „ jamčevina za sudjelovanje u natječaju“.  

Najpovoljnijem ponuditelju – kupcu,  jamčevina se uračunava u  cijenu dok se  ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju,  jamčevina vraća. Ponuditelj koji uspije u natječaju, a naknadno odustane  od zaključenja ugovora , nema pravo na povrat  uplaćene jamčevine.

6.   Rok za podnošenje pisanih ponuda:   15. siječnja 2021. godine do  12,00 sati. Pisane ponude dostavljaju se na adresu :

OPĆINA VINICA, MARČAN, VINIČKA 5, 42207 VINICA,  s naznakom „ Ne otvaraj – ponuda

za natječaj“

Nepravovremene i nepotpune te neodređene ponude neće  se razmatrati.

7. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude  je najviša ponuđena cijena. 

8. Pravo prvokupa za nekretninu pod 1.a)  ima  sadašnji korisnik stana, a pravo prvokupa nad ostalim nekretninama imaju vlasnici ili suvlasnici susjednih parcela.

9.Otvaranje ponuda nije javno no  svaki od ponuditelja  na pisani zahtjev može  dobiti presliku zapisnika o otvaranju ponuda. Svi ponuditelji će  pisanim putem biti obaviješteni  o donesenoj odluci, a s najpovoljnijim ponuditeljem za svaku od nekretnina biti će zaključen Ugovor o kupoprodaji.

 Sve troškove vezane uz sklapanje ugovora ( porez, troškove ovjere  i sve druge eventualne troškove vezane uz predmet natječaja)   snosi kupac.

10. Općina Vinica   zadržava pravo poništenja natječaja  u cijelosti ili dijela natječaja bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i eventualno drugih  posljedica, kao i ne prihvaćanja pojedinih zaprimljenih ponuda.

                                                                                                Načelnik Općine Vinica

                                                                                                  Marijan Kostanjevac

NOVO RADNO VRIJEME U MATIČNOM PODRUČJU – VINICA

Matični ured obavještava stranke o uvođenju  novog radnog vremena.

Od ponedjeljka,  04.siječnja 2021. godine  MATIČNO PODRUČJE  – VINICA radi sa strankama 1. ponedjeljaka u mjesecu  u radnom vremenu od 7,30 do 14,30 sati

ZAHVALA SVIM STANOVNICIMA I VOLONTERIMA

Ubrzo nakon razornog potresa koji je zadesio Sisak, Petrinju, Glinu i okolna mjesta, stanovnici Općine Vinica organizirali su se i dogovorili  način prikupljanja humanitarne pomoći.  Ovom prilikom želim zahvaliti svim stanovnicima Općine Vinica  koji su  kao i uvijek do sada pokazali svoju solidarnost i  suosjećanje   te se odazvali i uključili u koordinirano prikupljanje humanitarne pomoći za stradalo stanovništvo na području Banovine.  Naši ljudi doista su se maksimalno uključili  u  akciju jer se apelu za pomoć odazvalo gotovo 400 domaćinstava naše Općine koji su od jutra dostavljali  prijeko potrebne potrepštine na 4 punkta u našoj općini : u vatrogasnim domovima u Donjem Vratnu, Vinici i Gornjem Ladanju te u zgradi općine.  Pozvali smo sve naše udruge i sve volontere   da se uključe u koordiniranu akciju, u  dežurstva na punktovima i evidentiranje, sortiranje i pakiranje  prikupljene  pomoći. Drugim riječima, svi naši stanovnici koji su željeli pomoći,  mogli su na određenim lokacijama predati svoju donaciju.  Zbog toga  mi je posebno žao što su neki opet, samo  radi svoje političke  promidžbe,  iskoristili ovu situaciju i  organizirali zasebne punktove i zasebno prikupljanje pomoći. Zar je primjereno u ovakvom tragičnom trenutku dijeliti  naše stanovnike na one koji su se odazvali organiziranoj i sa Crvenom križem koordiniranoj akciji prikupljanja  donacija od strane svih naših volontera   i onih koji su donaciju ostavljali na punktu HNS-a?  Kako drugačije tumačiti potez lokalnog HNS-a o određivanju posebne lokacije za prikupljanje pomoći osim krajnje neprimjerenim i nepotrebnim?  

–  Sva prikupljena pomoć biti će dostavljena u potresom pogođena područja nakon konzultacija s Crvenim križem,  iako sam kao načelnik već stupio u kontakt s načelnicom Općine Majur koja me zamolila da se pomoć dostavi  slijedeći tjedan obzirom da zbog  nastalih šteta na građevinskim objektima u ovom trenutku nemaju mogućnosti skladištiti prikupljene potrepštine. Stoga još jedanput svim volonterima, a posebno vatrogascima koji su zajedno sa općinom koordinirali akcijom prikupljanja pomoći stradalima, kao i privatnim prijevoznicima koji su ponudili besplatni prijevoz velika hvala, izjavio je Marijan Kostanjevac, načelnik Općine Vinica.

Isplaćena naknada štete od elementarne nepogode – mraza

Državno povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obradilo je sve prijave i obračunalo naknade za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda svim prijaviteljima, a   Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o isplati obračunatih sredstva na račune jedinica lokalne samouprave. Našoj Općini doznačena su tako financijska sredstva u iznosu od  12.724,66 kn koja su danas, prema popisu i obračunu, isplaćena  na račune OPG-ova, prijavitelja štete od mraza na dugotrajnim nasadima.

Mladi gitarist na prijemu kod načelnika

Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac u utorak je priredio prijem za  Andriju Tota iz Vinice,  učenika 3. razreda  gitare u klasi prof. Morena Vincekovića u  Glazbenoj školi  Varaždin, odjel Povod prijema su istaknuti rezultati –  1. I 2. mjesto na  11. Međunarodnom glazbenom  natjecanju održanom u Beogradu, na kojem  je talentirani Andrija sudjelovao i prošle godine.

Prilikom prijema, načelnik je mladom  glazbeniku čestitao na  postignutim rezultatima, ujedno mu zaželjevši  puno uspjeha u daljnjem školovanju kao i na budućim natjecanjima na kojima promiče i ime naše Općine.

Ovo su izvanredne okolnosti tako da se natjecanja održavaju online , ali uspjeh i mjesto na natjecanju je tvoj trud i tvoj talent, rekao je tom prilikom načelnik poželjevši Andriji puno uspjeha  i zdravlja u novoj godini.

Skip to content