Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Od danas dijelu Općine besplatan pristup internetu kroz projekt WiFi4EU

Od danas dijelu Općine besplatan pristup internetu kroz projekt WiFi4EU

Općina Vinica prošle se godine prijavom projekta uključila u inicijativu WiFi4EU kroz koju se u gradovima i općinama širom Europe promiče digitalno opismenjavanje i lakši pristup informacijama kroz besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji i sl. Projekt je financiran sredstvima EU temeljem Sporazuma o dodijeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe (CEF) : Program WiFi4EU u obliku vaučera u vrijednosti od 15.000,00 EUR .

– Provedbom projekta osiguran je besplatan pristup internetu za posjetitelje i stanovnike Općine Vinica postavljanjem javnih pristupnih točaka za bežični internet na lokacijama od Trga Matije Gupca u Vinici do ulaza u park Arboretum Opeka, za koje je nakon današnjeg testiranja utvrđeno da su u potpunosti u funkciji. Ove smo godine proveli postupak jednostavne nabave i odabrali izvođača radova, zaključili ugovor te omogućili ostale uvjete kao npr. potrebne ADSL priključke kako bi se mogle postaviti planirane pristupne točke. Obzirom na konfiguraciju terena i optičku vidljivost , mislim da smo maksimalno pokrili područje sa 8 vanjskih te 3 unutarnje pristupne točke, postavljenih  na mjestima gdje se u pravilu okuplja veći broj ljudi (općina, svlačionica NK Vinica,vatrogasni dom , osnovna i srednja škola, dječji vrtić, crkva i sl.) čime je projekt WIFi4EU uspješno priveden kraju. Kako bi stanovnici mogli koristiti internet, potrebno je samo potražiti  bežičnu mrežu WiFi4EU te kliknuti na start. Ovo je još jedan u nizu projekata naše općine gdje se sredstva EU koriste isključivo u interesu naših mještana, u ovom slučaju u unapređenje digitalnih tehnologija,  rekao je tom prilikom načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

Skip to content