Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-02/22-01/01
URBROJ: 2186-11-22-50
Vinica, 29. travnja 2022.

 

            Na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22) te na temelju Izjave o izuzimanju od svih radnji u postupku po „Javnom natječaju za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Vinica“ (KLASA:402-02/22-01-1, URBROJ: 22-39 od datuma 11.travnja 2022. godine), pročelnica Općine Vinica, dana 29. travnja 2022.godine donosi

ODLUKU

O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 I

            Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po Javnom natječaju za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Vinica objavljenog 08. ožujka 2022. godine, utvrđujem

 1. Športsko ribolovni klub Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 86130357248, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-4 do 22-6 – odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 90%
 2. Košarkaški klub „Opeka“, Varaždinska 14/1, Donje Vratno, 42 207 Vinica, OIB: 35469087800, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-7- odobrava se iznos od 5.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 18 %
 3. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Varaždin, klub Vinica, Kninska cesta 2, 42 000 Varaždin, OIB:93653558505, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-8- odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 52%
 4. Kulturno umjetničko društvo Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 49148856737, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-9 do 22-17, odobrava se iznos od 25.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 59%
 5. Udruga za šport i rekreaciju „Kapla“, Stjepana Radića 23, Gornje Ladanje, 42 207 Vinica, OIB: 19790818034, KLASA:402-02/22-01/01, URBROJ:22-18- odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 90%
 6. Nogometni klub Vinica, Vinička 7b, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 66643087057, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-19- odobrava se iznos od 70.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 70%
 7. Košarkaški klub „Vinica“, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 60431356190, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-20 do 22-25- odobrava se iznos od 15.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 29%
 8. Udruga mladih UMAMI, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 47192575100, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-26 do 22-28- odobrava se iznos od 8.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 19%
 9. Biciklistički akademski sportski klub Vinica, Bosanska ulica 39, 42 000 Varaždin, OIB: 44296188286, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ: 22-29- odobrava se iznos od 4.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 13%
 10. Gimnastički klub Vinica, Vinička 10, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 77424970578, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-30- odobrava se iznos od 20.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 36%
 11. Udruga za njegovanje puhačke glazbe, Josipa Dumbovića 2, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 13625732468, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-31- odobrava se iznos od 30.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 100%
 12. Udruga bivših hrvatskih vojnika Varaždinske županije, S.S. Kranjčevića 1/II, 42 000 Varaždin, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-32- odobrava se iznos od 1.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 40%
 13. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije, Zvonka i Vladimira Milkovića 11a, 42 000 Varaždin, OIB: 70313565455, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ: 22-33- odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 30%
 14. Odbojkaški klub Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 11775351100, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-34 do 22-36- odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 7%
 15. Plivački klub za osobe s invaliditetom VIDRA, Lj. Gaja 11a, Poljana Biškupečka, 42 000 Varaždin, OIB: 77412176951, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ: 22-37- odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 15%
 16. Društvo sportskih igara učenika, Trg Lj. Gaja 12, 49 000 Krapina, OIB: 85688406662, KLASA:402-02/22-01/01, URBROJ: 22-38- odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 20%

II

            Udruge kojima je odobreno djelomično financiranje programa ili projekata, obvezne su dostaviti izmijenjeni Obrazac proračuna sukladno dodijeljenim financijskim sredstvima u roku 8 dana. Novi Obrazac proračuna postaje sastavni dio Ugovora.

III

            Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija manjim brojem bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

            Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

IV

            Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi pročelnica, na temelju prethodnog mišljenja posebnog povjerenstva.

V

            Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedu natječajnog postupka. Temeljem odluke pročelnice po prigovoru odluka o dodjeli financijskih sredstava je konačna.

VI

            Nakon dostave novih Obrazaca proračuna, udruge će se pozvati na potpisivanje Ugovora.

VII

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                           PROČELNICA   

                                                                                                       Snježana Kovačić

Skip to content