Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKA O DODJELI NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Načelnik

KLASA:061-05/22-01/1
URBROJ:2186-11-22-6
Vinica, 08. travnja 2022. godine

Na temelju članka 9. Odluke o nagradama najuspješnijim studentima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/14), a prema rang listi koju je utvrdilo Povjerenstvo za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima, načelnik Općine Vinica dana 08. travnja 2022.godine donosi

Odluku o dodjeli
nagrada najuspješnijim studentima

I

Novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna dodijeliti će se slijedećim studentima:
1. Neven Boltek
2. Paola Majer

II

Novčane nagrade dobitnicima biti će uručene na Svečanoj sjednici povodom Dana Općine Vinica, u četvrtak 21. travnja 2022. godine u 18:00 sati.

III

Svi kandidati koji su podnijeli prijave na Natječaj, mogu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica zatražiti i izvršiti uvid u svu natječajnu dokumentaciju.

IV


Na Odluku o dodjeli nagrada najuspješnijim studentima, nezadovoljni kandidati mogu podnijeti pismeni prigovor u roku od osam dana od dana dostave Odluke. O opravdanosti navoda u prigovoru odlučuje Odbor za statutarno- pravna pitanja i njegova je odluka konačna.


NAČELNIK OPĆINE VINICA
dr. sc. Branimir Štimec, prof.

Skip to content