Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKA O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Povjerenstvo za provjeru
ispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja

KLASA:402-02/22-01/01
URBROJ:2186-11-22-47
Vinica, 14. travnja 2022. godine

Na osnovu članka 16. i 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22), te Rješenja o izboru članova Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja (KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:2186-11-22-2 od dana 08. ožujka 2022.), Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja donosi

ODLUKU

o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja

I

            Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja dana 13. travnja 2022. godine je u postupku administrativne kontrole utvrdilo da slijedeće prijave ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 1. ŠARANSKE NOĆI- ŠRK Vinica
 2. ŠKOLA RIBOLOVA- ŠRK Vinica
 3. KUP OPĆINE VINICA- ŠRK Vinica
 4. REDOVNA TRENAŽNA AKTIVNOST I NATJECANJE- KK “OPEKA”, DONJE VRATNO
 5. PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU- UDVDR, OGRANAK VARAŽDIN- KLUB VINICA
 6. NASTUP NA FOLKLORNOJ MANIFESTACIJI “POKUPLJE U SRCU LASINJE”- KUD VINICA
 7. SUSRET VOKALNIH PJEVAČKIH SKUPINA “NEK POPEVKA ZLEČI SVE”- KUD VINICA
 8. NASTUP NA FOLKLORNOJ MANIFESTACIJI “PETROVA 2022.” – KUD VINICA
 9. MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA “VINIČKA JESEN 2022.” – KUD VINICA
 10. IZDACI ZA SEKCIJU VEZILJA “FIJOLICE”- KUD VINICA
 11. IZDACI ZA TAMBURAŠKU SEKCIJU KUD-A “VINICA”- KUD VINICA
 12. IZDACI ZA PJEVAČKU SEKCIJU “LELUJA”- KUD VINICA
 13. NASTUP NA FOLKLORNOJ MANIFESTACIJI “IDE JESEN IDE NOVO PRELO”- KUD VINICA
 14. GOSTOVANJE NA MANIFESTACIJI “GAJARSKY JARMAK 2022.” – KUD VINICA
 15. SEOSKE IGRE 2022.g. – UDRUGA ZA ŠPORT I REKREACIJU KAPLA
 16. NOGOMET U VINICI- NK VINICA
 17. TREĆA MUŠKA LIGA SJEVER- KK VINICA
 18. ŠKOLA KOŠARKE- KK VINICA
 19. LIGA DJEČAKA U11- KK VINICA
 20. LIGA PREDKADETI U15- KK VINICA
 21. LJETNA ŠKOLA KOŠARKE- KK VINICA
 22. 24. MEMORIJALNI TURNIR “MLADEN KASUN”- KK VINICA
 23. SPORTSKI DAN U VINICI- UDRUGA MLADIH  “UMAMI” VINICA
 24. LJETO S UMAMIJEM- UDRUGA MLADIH  “UMAMI” VINICA
 25. OBOJIMO NAŠE OSJEĆAJE- UDRUGA MLADIH  “UMAMI” VINICA
 26. ŽELIM VOZITI BICIKL- BASK VINICA
 27. VOLIM GIMNASTIKU U VINICI- GIMNASTIČARSKI KLUB VINICA
 28. 20 GODINA PUHAČKE GLAZBE U VINICI- UDRUGA ZA NJEGOVANJE PUHAČKE GLAZBE VINICA
 29. PROMICANJE KULTURE TE ODRŽAVANJE SJEĆANJA NA STRADALE BRANITELJE U DOMOVINSKOM RATU- UDRUGA BIVŠIH HRVATSKIH VOJNIKA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
 30. RANA INTERVENCIJA U DJETINJSTVU – OPĆINA VINICA- UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
 31. TURNIR ODBOJKE NA PIJESKU “JANA KUP”- OK VINICA
 32. NATJECANJE U ČETVRTOJ HRVATSKOJ ODBOJKAŠKOJ LIGI, REGIJA SJEVER- OK VINICA
 33. NATJECANJE U TREĆOJ HRVATSKOJ ODBOJKAŠKOJ LIGI, REGIJA SJEVER- OK VINICA
 34. XXI. AQUAE VIVAE SPORTSKIH IGARA UČENIKA 2022.- DRUŠTVO SPORTSKIH IGARA UČENIKA

II

            Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja dana 13. travnja 2022. godine je u postupku administrativne kontrole utvrdilo da slijedeća prijava ne ispunjavaj formalne uvjete natječaja:

 1. OBUKA NEPLIVAČA ZA DOJENČAD, DTUR I OSI TE DJECU BEZ TEŠKOĆA I STARIJU POPULACIJU PO HALLIWICK KONCEPTU- PLIVAČKI KLUB ZA OSOBE S INVALIDITETOM VIDRA- ne ispunjava kriterij iz članka 17. stavka 1. podstavka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22)

III

            Sve udruge čije prijave su odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica koji će u roku od osam dana od primitka prigovora odlučiti o istome.

            U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnice, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

IV

            Sve udruge čije prijave su ispunile propisane uvjete natječaja, upućuju se u daljnju proceduru, odnosno u ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata.

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja

propisanih uvjeta natječaja

Dr.sc. Branimir Štimec, prof.
Vinička 61, Marčan
42 207 Vinica
OIB: 34780676526

OPĆINA VINICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Vinička 5, Marčan
42 207 Vinica


IZJAVA
o izuzimanja od svih radnji u postupku po „Javnom natječaju za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Vinica“


Temeljem Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa danog na sjednici Povjerenstva održanoj 8. travnja 2022. godine u predmetu M-166/22, izjavljujem da se izuzimam od svih radnji u postupku provedbe natječaja za financiranje projekata udruga koje djeluje na području Općine Vinica.
Za provođenje radnji po tom natječaju, donošenju odluke o udrugama koje se financiraju iz Proračuna Općine Vinica i potpisivanju ugovora s udrugama ovlašćujem pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica Snježanu Kovačić.
Ovu izjavu dajem u svrhu očuvanja vlastitog integriteta, vjerodostojnosti i nepristranosti, jačanja povjerenja građana u tijela javne vlasti te transparentnosti provedbe postupka dodjele financijskih sredstava udrugama koje djeluju na području Općine Vinica, s obzirom da sam predsjednik Biciklističkog akademskog sportskog kluba Vinica, čiji se rad već godinama sufinancira iz Proračuna Općine Vinica.


U Vinici, 11. travnja 2022. godine

NAČELNIK OPĆINE VINICA
dr. sc. Branimir Štimec, prof.

Skip to content