Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VINICA ZA 2021. GODINU

U skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) te sukladno zaključku općinskog načelnika utvrđeni Nacrt prijedloga Proračuna  Općine Vinica za 2021. godinu upućuje se na prethodnu raspravu i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Mišljenje i prijedloge na  Nacrt možete predati na obrascu  do 10. studenog 2020. godine na e-mail: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr

Skip to content