Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Općina Vinica br.st. % na županiju povr.(km2) na županiju
3747 2,02 31 25
st./km2 br.naselja kućanstava stanovi
120,87 7 1239 1136

 Općina Vinica

Mjesto Broj stanovnika
1981. 1991. 2001
Donje Vratno 446 540 327
Gornje Ladanje 1049 1053 1013
Goruševnjak 73 103 79
Marčan 613 652 624
Pešćenica Vinička 213 171 150
Vinica 1172 1222 1269
Vinica Breg 408 308 285
UKUPNO 3974 4049 3747

 Broj kućanstava i stanova za stalno stanovanje

Naselje 1981. 1991. 2001.
Kućan. Stan. Kućan. Stan. Kućan. Stan.
Donje Vratno 105 83  120 117 84
Gornje Ladanje 274 276  312  318  303
Goruševnjak 21 20  37  37  29
Marčan 173 183  191  197  199
Pešćenica Vinička 53 56  54  54  52
Vinica Breg 115 112  95  99  98
Vinica 344 249  371  370  457
UKUPNO 1085 1078  1180  1192  1222 1171

Naselje Br.st. Povr. (km2) Gust.(st./km2)
Donje Vratno 327 1,35 242,2
Gornje Ladanje 1013 7,78 130,2
Goruševnjak 76 1,59 49,7
Marčan 624 3,51 177,8
Pešćenica Vinička 150 1,82 82,4
Vinica 1269 9,77 129,9
Vinica Breg 285 6,32 45,1
Poljoprivredno zemljište Površine (ha)
Oranice 1217
Voćnjaci 105
Vinogradi 248
Livade 342
Pašnjaci 169
Ostalo (trstici i šikare) 1

Ukupne poljoprivredne površine Površine (ha)
Ukupno 2081
U privatnom vlasništvu 1964
Ukupne šumske površine Površine (ha)
Ukupno 935
U privatnom vlasništvu 508
Skip to content