Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

U SRIJEDU, 07. SRPNJA NEĆE BITI ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Čistoća d.o.o. Varaždin davatelj je  javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada  za dva grada i 12 općina Varaždinske županije.  „Čistoći“ d.o.o. kao davatelju javne usluge prikupljanja MKO obustavljeno je  deponiranje  te stoga obavještavamo stanovništvo  da se  u srijedu, 07.srpnja, neće preuzimati otpad iz spremnika sa crnim poklopcem za miješani komunalni otpad. Mole se korisnici da miješani komunalni otpad zadrže do idućeg termina za prikupljanje MKO  do kad će  vodstvo „Čistoće“  iznaći rješenje  problema.

Sve preostale vrste otpada (biorazgradivi otpad, papir i karton, plastika, staklo, tekstil i metal) sakupljati će se prema utvrđenom rasporedu.

https://www.cistoca-vz.hr/index.html

Skip to content