E-račun

Obvezna razmjena eRačuna u Javnoj nabavi

Svi javni i sektorski naručitelji sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18) zaprimaju i obrađuju te izvršavaju plaćanje računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Obveza zaprimanja eRačuna započela je s 1.12.2018.
 Obveza izdavanja eRačuna započinje 1.7.2019. godine.

Nakon 1.7.2019., nije dopušteno razmjenjivati papirnate račune u javnoj nabavi, već isključivo eRačune sukladne europskoj normi.

Svi eRačuni u javnoj nabavi moraju biti razmijenjeni kroz nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna pri Financijskoj agenciji (Fina); servis eRačun za državu, što znači da se isti se moraju poslati odnosno zaprimiti putem predmetne platforme eRačun za državu.

Svi javni i sektorski naručitelji zaprimaju elektroničke račune isključivo putem nacionalne centralne platforme odnosno Fininog servisa e-Račun za državu, a izdavatelji šalju javnim naručiteljima eRačuna na isti način.

Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem informacijskih posrednika koji su povezani/integrirani sukladno EU normi za eRačun sa Fininim servisom eRačun za državu.

Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema Fininom servisu e-Račun za državu, možete pronaći na Fininim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi https://www.fina.hr/e-racun-u-javnoj-nabavi

Svi ostali pokušaji isporuke računa putem maila ili bilo kojeg drugog kanala ne smatraju se valjano razmijenjenim eRačunima i imaju se odbiti, budući njihovo slanje/zaprimanje nije u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, odnosno protivno je odredbama Zakona i podzakonskih akata.

Za sva pitanja i objašnjenja molimo vas da se obratite na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.