Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Vinica

21.11.2023. - 6.12.2023. NEAKTIVAN DOKUMENT

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinsko vijeće

 

KLASA: 024-04/23-01/48

URBROJ: 2186-11-23-1

Vinica, 20. studenog 2023.

 

Na temelju članka 9. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14, 83/23) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije br.97/23“), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj 20. studenog 2023. godine, objavljuje

Javni poziv

za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Vinica

 

Članak 1.

            Savjet mladih Općine Vinica osnovan je Odlukom Općinskog vijeća kao savjetodavno tijelo Općine Vinica koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine Vinica. Savjet mladih ima 3 člana koji se biraju na razdoblje trajanja mandata Općinskog vijeća Općine Vinica.

            Za članove Savjeta mladih mogu se birati osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, s prebivalištem ili boravištem na području Općine Vinica.

Osoba može istodobno biti članom samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave te jednog savjeta mladih jedinice regionalne samouprave.

Osoba ne može istodobno biti član savjeta mladih i član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koja ga je u savjet mladih izabrala.

 

Članak 2.

            Postupak biranja članova Savjeta mladih provodi se objavom Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove (dalje u tekstu: Javni poziv), o čemu odluku donosi Općinsko vijeće Općine Vinica, a daljnji postupak sastavljanja Izvješća o provjeri formalnih uvjeta te utvrđivanje popisa važećih kandidatura provodi Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Vinica (dalje u tekstu: Odbor).

Nakon zaprimanja pisanih i obrazloženih kandidatura za članove Savjeta mladih, Komisija obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću i objavljuje na mrežnim stranicama Općine Vinica.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta.

Općinsko vijeće s popisa važećih kandidatura za članove Savjeta mladih javnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih.

Izabrani su kandidati s najvećim brojem dobivenih glasova.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani zbog jednakog broja glasova.

Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih, do punog broja.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Općine Vinica.

Savjet mladih se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

 

Članak 3.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih temeljem Javnog poziva, podnose udruge koje su, sukladno statutima ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih.

 

Članak 4.

Prijedlog kandidature za članove Savjeta mladih mora sadržavati:

- ime i prezime predloženog kandidata i OIB;

- datum i godinu rođenja;

- prebivalište odnosno boravište kandidata;

- očitovanje predloženog kandidata o prihvaćanju kandidature;

- detaljno obrazloženje prijedloga i

- detaljan životopis predloženih kandidata za članove.

Neformalne skupine dužne su priložiti popis svih članova skupine (ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa te OIB).

 

Članak 5.

Rok za isticanje kandidatura je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Kandidature se dostavljaju na slijedeću adresu:

            OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42 207 Vinica (osobno ili putem pošte) ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Članak 6.

Razmatrat će se samo potpuni i pravovremeni prijedlozi, ovjereni pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja, odnosno samo potpisom, ako se radi o predlagatelju koji ne posjeduje pečat.

 

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća Općine Vinica

Predrag Štromar

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.