Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u poplavi u svibnju 2023. godine na području Općine Vinica

27.6.2024. - 7.7.2024. NEAKTIVAN DOKUMENT

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

 Načelnik

KLASA: 402-06/24-01/01

URBROJ:2186-11-24-1

Vinica, 27. lipnja 2024. godine

 

            Na temelju članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 30/20, 09/21), Odluku o proglašenju prigodne nepogode poplave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 53/23), Proračuna Općine Vinica za 2024. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 97/23, 55/24), te Zaključka o pomoći građanima Općine Vinica dodjelom novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u poplavi u svibnju 2023. godine (KLASA:024-03/24-02/12, URBROJ: 2186-11-24-1), Općinski načelnik Općine Vinica donosi

 

JAVNI POZIV

za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u poplavi u svibnju 2023. godine na području Općine Vinica

 

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela novčane pomoći fizičkim osobama vlasnicima nekretnine (stana ili obiteljske kuće) oštećenih u poplavi na području Općine Vinica u svibnju 2023. godine. Javni poziv je otvoren do 7. srpnja 2024. godine.

2. NAMJENA DODJELE NOVČANE POMOĆI

Novčana pomoć dodjeljivat će se fizičkim osobama vlasnicima nekretnine (stana ili obiteljske kuće) oštećene u poplavi za kupnju materijala i građevinske radove.

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Općine Vinica za 2024. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 97/23, 55/24) na glavi 00106 socijalna skrb, Program 1011, A101104- socijalna pomoć stanovništvu, stavka 3721950- Ostale naknade iz proračuna u novcu- sanacija štete od elementarne nepogode u iznosu od 20.000,00 €. Iznos će se rasporediti prema prijavama do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu.

3. UVJETI ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI

Pravo na dodjelu novčane pomoći imaju fizičke osobe vlasnici nekretnina (stana ili obiteljske kuće) koje su oštećene u poplavi uz uvjet da:

- vlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine (stana ili obiteljske kuće) za koju traži dodjelu novčane pomoći;

- se radi o oštećenju iznad 15.000,00 €,

- nalaz vještaka o procjeni štete.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od suvlasnika nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ako su suvlasnici osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.

Obvezna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta:

- preslika dokaza o vlasništvu (izvadak iz zemljišnih knjiga), ako podnositelj zahtjeva nije upisan u zemljišne knjige kao vlasnik nekretnine, treba priložiti druge isprave (kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju i drugo) kojima se može dokazati vlasništvo nekretnine (stana ili obiteljske kuće);

- preslika uvjerenja o prebivalištu ili elektronički zapis iz sustava e-Građani.

- presliku osobne iskaznice,

- presliku kartice tekućeg računa

- procjena štete -nalaz vještaka,

- troškovnik/ponuda za radove (ako ima);

- predračun/ponuda za građevinski materijal (ako ima);

- fotodokumentacija oštećenja na nekretnini (ako ima).

U slučaju zaprimanja nepotpune dokumentacije podnositelja zahtjeva će se pozvati na dopunu dokumentacije. Rok za dopunu dokumentacije je 15 dana od dana dostave poziva putem elektroničke pošte. Ukoliko u navedenom roku ne dostavi potrebnu dokumentaciju smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva.

Novčane pomoći će se dodjeljivati do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Vinica za 2024. godinu.

Općinski načelnik Općine Vinica će utvrditi Listu korisnika novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u poplavi temeljem koje će se s korisnicima sklapati ugovori o dodjeli novčane pomoći.

Korisnici novčane pomoći dužni su Općini dostaviti dokaze o namjenskom korištenju sredstava u roku od godinu dana od dana isplate. Namjensko korištenje sredstava dokazuje se računima (izvornik ili preslika) za kupnju materijala i građevinske radove koji ne mogu biti izdani prije 16. svibnja 2023. godine, te fotodokumentacijom nakon izvedenih radova kao i drugom dokumentacijom na zahtjev Općine.

Kao dokaz o namjenskom korištenju ne mogu se koristiti dokazi koji su već dostavljeni nekom drugom davatelju sredstava za istu namjenu.

Općina će metodom uzorka provoditi kontrolu na licu mjesta kod korisnika.

4. DOSTAVA DOKUMENTACIJE

OPĆINA VINICA

Vinička ul. 5, Marčan,

42207 Vinica

„Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u poplavi 16. svibnja 2023. godine na području Općine Vinica“

ili putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.