Odluka o dodjeli financijskih sredstava

5.4.2023.


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
Općinski načelnik

KLASA: 402-02/23-01/01
URBROJ: 2186-11-23-22
Vinica, 05. travnja 2023. godine

Na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22) načelnik Općine Vinica, dana 05. travnja 2023. godine donosi

ODLUKU
O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

I

Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po Javnom natječaju za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Vinica objavljenog 08. veljače 2023. godine, utvrđujem

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Varaždin, klub Vinica, Kninska cesta 2, 42 000 Varaždin, OIB:93653558505, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-2- odobrava se iznos od 1.500,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 49%

 1. Nogometni klub Vinica, Vinička 7b, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 66643087057, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-3- odobrava se iznos od 9.600,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 100%
 2. Udruga bivših hrvatskih vojnika Varaždinske županije, S.S. Kranjčevića 1/II, 42 000 Varaždin, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-4-odobrava se iznos od 150,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 75%
 3. Športsko ribolovni klub Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 86130357248, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-5-odobrava se iznos od 1.482,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 100%
 4. Kulturno umjetničko društvo Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 49148856737, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-6- odobrava se iznos od 2.000,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 31%
 5. Košarkaški klub „Vinica“, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 60431356190, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-7- odobrava se iznos od 2.200,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 56%
 6. Udruga vinogradara i vinara „VINEA“ Vinica, Vinička 5, Marčan 42 207 Vinica, OIB: 21119249462, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ: 23-8- odobrava se iznos od 3.000,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 100%
 7. Lovačka udruga „OPEKA“ Vinica, Gorička ulica 33, Vinica 42 207 Vinica, OIB: 59017780637, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ: 23-9- odobrava se iznos od 1.000,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 20%
 8. Udruga za njegovanje puhačke glazbe Vinica, Josipa Dumbovića 2, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 13625732468, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-10- odobrava se iznos od 1.500,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 23%
 9. Udruga umirovljenika Općine Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 66143291800, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-11- odobrava se iznos od 1.500,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 23%
 10. Udruga privatnih šumovlasnika „OPEKA“ Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 15432263668, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-12- odobrava se iznos od 150,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 15%
 11. Košarkaški klub „Opeka“, Varaždinska 14/1, Donje Vratno, 42 207 Vinica, OIB: 35469087800, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-15- odobrava se iznos od 750,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 13 %
 12. Udruga mladih UMAMI, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 47192575100, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-16- odobrava se iznos od 1.500,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 54%
 13. Gimnastički klub Vinica, Vinička 10, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 77424970578, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-17- odobrava se iznos od 3.000,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 56%
 14. Moto klub Bombelles, B. Jelačića 24, Gornje Ladanje, 42 207 Vinica, OIB: 22513792569, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-18- odobrava se iznos od 800,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 12%
 15. Udruga za šport i rekreaciju „Kapla“, Stjepana Radića 23, Gornje Ladanje, 42 207 Vinica, OIB: 19790818034, KLASA:402-02/23-01/01, URBROJ:23-19- odobrava se iznos od 2.000,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 100%
 16. Odbojkaški klub Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 11775351100, KLASA: 402-02/23-01/01, URBROJ:23-20-odobrava se iznos od 3.500,00 EUR, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 46%

II

Udruge kojima je odobreno djelomično financiranje programa ili projekata, obvezne su dostaviti izmijenjeni Obrazac proračuna sukladno dodijeljenim financijskim sredstvima u roku 8 dana. Novi Obrazac proračuna postaje sastavni dio Ugovora.

III

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija manjim brojem bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

IV

Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik, na temelju prethodnog mišljenja posebnog povjerenstva.

V

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedu natječajnog postupka. Temeljem odluke načelnika po prigovoru odluka o dodjeli financijskih sredstava je konačna.

VI

Nakon dostave novih Obrazaca proračuna, udruge će se pozvati na potpisivanje Ugovora.

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

NAČELNIK OPĆINE VINICA
dr.sc. Branimir Štimec, prof.

Povezani dokumenti

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.