Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vinica

OBJAVLJENO 8.3.2023.  |  AUTOR: Općina Vinica
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vinica

Na temelju članka 12. stavak 1. Odluke o kriterijima za proglašenje počasnog građanina Općine Vinica, obliku i izgledu povelje Općine Vinica, vrstama općinskih nagrada i drugih javnih priznanja te uvjetima i postupku za dodjeljivanje („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 09/03.), Povjerenstvo za dodjeljivanje nagrada i javnih priznanja Općine Vinica objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vinica

I. Pravo podnošenja prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vinica imaju fizičke i pravne osobe, ustanove i udruženja građana s područja Općine Vinica

II. Javna priznanja Općine Vinica su:

  • Počasni građanin Općine Vinica
  • Općinska nagrada za životno djelo
  • Općinska nagrada za iznimna dostignuća
  • Općinska nagrada za doprinos ugledu i promicanju Općine Vinica

III Kriteriji za dodjelu javnih priznanja

  • Počasnim građaninom Općine Vinica može biti proglašen građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji nema prebivalište na području Općine Vinica, a koji je svojim djelovanjem, zaslugama, postupcima te ugledom znatno doprinio promicanju, značaju i ugledu Općine Vinica te njenom razvoja i unapređenju, a javno priznaje dodjeljuje se u obliku Povelje počasnog građanina Općine Vinica
  • Općinska nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku Diplome pojedincima za djelo ostvareno na bilo kom području djelovanja u zemlji koje je od značaja za promicanje i ugled Općine Vinica te njen razvoj
  • Općinska nagrada za iznimna dostignuća dodjeljuje se u obliku Diplome fizičkim ili pravnim osobama, udrugama, ustanovama i sl. koji su svojim djelovanjem u proteklom razdoblju znatnije doprinijeli promicanju i razvoju Općine Vinica.
  • Općinska nagrada za doprinos ugledu i promicanju Općine Vinica dodjeljuje se u obliku Plakete fizičkim ili pravnim osobama, udrugama, ustanovama i sl. koje su svojim djelovanjem znatnije doprinijeli ugledu i promicanju Općine Vinica u zemlji i inozemstvu.

IV. Prijedlozi kandidata za dodjelu javnog priznanja dostavljaju se na adresu:

OPĆINA VINICA
Vinička ul. 5, Marčan,
42207 Vinica
„Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja“

Rok za dostavu prijedloga je 22. ožujka 2023. godine.

  • Uz prijedlog za pojedinca potrebno je dostaviti kratak životopis , opis rada i ostvarenih rezultata i postignuća uz obrazloženje razloga predlaganja te pisanu suglasnost predložene osobe na kandidaturu
  • Uz prijedlog za pravnu osobu, udrugu, ustanovu i sl. potrebno je dostaviti osnovne podatke o osnivanju i ustroju, djelatnosti, ostvarenim rezultatima uz obrazloženje razloga predlaganja te pisanu suglasnost odgovorne osobe u pravnoj osobi na kandidaturu.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Vinica

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.