Stanovništvo

Stanovništvo

OBJAVLJENO 6.7.2022.  |  AUTOR: Općina Vinica

Stanovništvo nekad

Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom smještaju, prostori današnje Općine Vinica bili su naseljeni od davnih vremena ljudske povijesti. Tako prve tragove ljudskog prisustva nalazimo još u rimsko doba, u mjestu naziva Vinea, preteči današnje Vinice. Kroz srednji vijek, Vinica je egzistirala i prosperirala kao vlastelinstvo sa dva trgovišta: trgovište Vinica (oppidium Wynytcze) i trgovište Petrijanec (oppidium Petheryancz).

O samom društvenom sastavu Vinice do kraja 16. stoljeća ima malo podataka, međutim iako šturi, oni nam daju značajne informacije o stanovnicima Vinice tog vremena. Tako je 1477. godine bilo 45 domaćinstava, tj. 230-280 stanovnika, od toga 7 obrtnika. Postolara su bila tri, a od ostalih obrtnika po jedan kovač, mesar, kramar i ključar. Prateći kretanje broja stanovnika, 1568. godine vidljivo je, da se broj kuća smanjio na 41, ali je broj obrtnika ostao isti. Promijenio im se samo sastav, jer su u Vinici sada živjela dva literata, kovač, brijač, krojač, sitar i bravar.

U podgrađu utvrde, gdje je bilo još 12 kuća, nije živio nijedan obrtnik. Ovaj popis selišta i domaćinstava sastavljen je 1568. godine prilikom dijeljenja vlastelinstava među članovima obitelji Gyulay. Trgovište se sastojalo od dva dijela, civilnog i inkvilinata. Broj stanovnika u odnosu na prethodni popis neznatno se smanjio, na nekih 200-250 stanovnika.

Složenija podjela stanovnika bila je ona iz 1598. kad je u trgovištu Vinica bilo 56 kmetskih domaćinstava, 36 inkvilina i 4 slugu, ali su neki vlasnici manjih dijelova vlastelinstva imali još 9 domaćinstava, gotovo tri puta više nego 1568. Dakle, Vinica je krajem 16. stoljeća mogla imati 500-700 stanovnika. Narednih nekoliko stoljeća, stanovništvo Vinice pokazivalo je tendenciju stalnog rasta.

Stanovništvo danas

Stanovništvo Općine Vinica danas, prema prvim rezultatima popisa iz 2021. godine (tablica 1), broji 3030 osoba.

Općina Vinica

Godina Broj stanovnika
1981. 3974
1991. 4049
2001. 3747
2011. 3389
2021. 3030

Tablica 1: Broj stanovnika Općine Vinica prema posljednjem i prijašnjim popisima stanovnika

U usporedbi sa stanjem prijašnjih popisa, možemo zaključiti kako u zadnjih 30 godina brojčano stanje stanovništva uglavnom stagnira. Naime, u periodu od 1971. do 1981. godine dolazi do neznatnog pada broja stanovnika, da bi u periodu od 1981. do 1991. godine došlo do isto tako neznatnog porasta. Devedesetih godina prošlog stoljeća, bilježi se ponovno malen pad broja stanovnika, no razlika nije velika s obzirom na prijašnje godine.

Stanovništvo Općine Vinica je naseljeno u 7 naselja, u 943 kućanstava, 1224 stanova. Najnapučenije naselje je Vinica sa 962 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti na području Općine Vinica iznosi cca. 94,3 stanovnika / km2 . U Općini živi neznatno veći broj osoba ženskog spola, naspram osoba muškog spola. Detaljnije podatke o stanovnicima u svakom naselju možete pronaći u našoj rubrici Općina u brojkama.

 

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.